pixel

Кабинетът одобри методики за оценка на енергийните спестявания

Кабинетът одобри методики за оценка на енергийните спестявания

Правителството одобри 11 специализирани методики за оценка на енергийните спестявания чрез мерките за енергийна ефективност.

Методиките съдържат формули и доказват изпълнението на отделни мерки или пакет от мерки за повишаване на енергийната ефективност в жилищни и обществени сгради, в индустрията и в автомобилния транспорт.

При разработването на всяка от методиките е спазен принципът преценката за енергийните спестявания да се осъществява чрез измерване и/или оценка на потреблението преди и след прилагане на съответната мярка за енергийна ефективност. Предвидена е възможност за коригиране и нормализиране на резултатите, за да се отчете влиянието на външните и вътрешните условия в обектите, които въздействат върху енергийното потребление. Тези условия обхващат евентуалното въздействие на един или повече вероятни фактори като атмосферни условия, ниво на комфорт при отопление и климатизация, вид на използваното оборудване и др.

Специализираните методики са насочени към оценката на такива мерки, ефектът от които или не може да бъде оценен чрез обследване на енергийни спестявания, или обследванията ще изискват значителни разходи. Те представляват алтернативно на обследванията средство за оценяване на енергийни спестявания.

Приложението на методиките е насочено към изчисляване на енергийни спестявания след прилагане на някои категории енергоспестяващи мерки: модернизиране на съществуващо оборудване или модернизация на сграда; придобиване на ново енергийно ефективно оборудване или построяване на нови енергийно ефективни сгради; обновяване на изолацията и отоплителната инсталация на съществуващи жилищни и обществени сгради; обновяване на изолацията по компоненти (стени, покриви, прозорци) на съществуващи жилищни и обществени сгради; подмяна на съществуваща или закупуване на нова климатична инсталация в жилищни и обществени сгради; използване на слънчеви колектори за битова гореща вода в жилищни и обществени сгради; енергийно спестяване в индустрията.

greentech.bg

Може да харесате още...