pixel

Как бойлерът управлява цялата отоплителна инсталация

Интелигентно електронно управление Eldom

Системите за отопление и в частност системите за загряване на вода стават все по-сложни и иновативни. От друга страна, в динамичното ни ежедневие контролът и управлението на инсталация, включваща различни източници и консуматори на енергия, би бил сериозен ангажимент за потребителя. За да помогнем на своите клиенти, ние разработихме интелигентно електронно управление на цялата система, интегрирано в самия бойлер. Хардуерът и софтуерът са произведени в България – така гарантираме надеждността и безпроблемното контролиране на всички процеси.

Новото електронно управление е специално проектирано за вграждане във всички бойлери Eldom Green Line с една и две серпентини. То съдържа един терморегулатор за електрически нагревател и два диференциални терморегулатора, адаптирани съответно за инсталация със слънчев колектор и за отоплителна инсталация с котел или камина. Терморегулаторът управлява директно еднофазен или трифазен електрически нагревател, както и циркулационните помпи на инсталация със слънчев колектор и котел. За избягване на проблеми, свързани с прегряване на слънчевия колектор или спиране на отоплителната циркулационна помпа при спиране на тока от мрежата, терморегулаторът може да бъде захранван от външен UPS.

Контролерът се управлява чрез интуитивно меню и четири бутона. Към него се включват 5 термосензора, всеки от които измерва температурата с точност до 1%. Три от тези термосензори са предназначени за измерване на температурата в три точки на бойлера, един е за слънчевия колектор и един за котела.

Благодарение на управлението на трите източника на топлина от едно устройство, изключително сполучливо се съчетават всичките им предимства, за да имате топла вода винаги, когато ви е необходима. Управлението е с надежден и изпитан софтуер от ново поколение, автоматично разпознаващ най-подходящия източник на топлина, за да загрява водата на възможно най-ниска цена.

Необходимите термосензори и циркулационни помпи се включват директно към него чрез удобни конектори.

Ето някои от предимствата на електронното управление:
– Вграден елегантен цветен TFT дисплей с красиви и ясни изображения за извеждане на информация за работата и състоянието на бойлера.
– Софтуер с подобрен алгоритъм за избиране и управление на различните топло- източници с цел намаляване на консумираната електроенергия.
– Лесни интуитивни менюта за настройка на необходимите управляващи параметри.
– Изведен сериен интерфейс за предаване на данни към система за дистанционен мониторинг и управление.
– Възожност за включване на външен UPS за поддръжка на работата на циркулационните помпи и контролера при спиране на мрежовото захранване.
– Автоматична забрана за включване на електрическия нагревател при наличие на достатъчно топлина в котела.
– Информация за състоянието на катодната защита.
– Информация за наличие на утечка от нагревателя към корпус повече от 30mA и автоматично изключване на електрическия нагревател при регистриране на такава.
– Управление едновременно на три източника на топлина – слънчев колектор, котел и електрически нагревател.

– Поддържане на български и английски език.
– Едновременно измерване и извеждане на температурата на водата в бойлера в три точки: долу (до нагревателя), по средата (над топлообменника за слънчев колектор) и горе (над топлообменника за котел).

– Автоматично включване на разтоварващ режим за извличане на топлината от бойлера през нощта. Целта е предпазване на слънчевия колектор от прегряване на следващия ден, ако отсъствате от дома си повече време и не ползвате достатъчно топла вода.

– Таймери за настройка на два часови интервала за интензивно нагряване чрез електрическия нагревател. Всеки интервал може да бъде настройван през кой ден от седмицата да бъде активен и до каква температура да бъде загрявана водата.

– Възможност за избор кой термосензор да бъде включван с електрическия нагревател: този, който е долу до нагревателя, или в средата. Благодарение на това бойлерът може да включи електрическия нагревател, едва когато температурата в средата падне под зададената граница.

– Автоматично включване на режим „Антилегионела“, ако 7 дни бойлерът не е бил нагряван до температура над 70°C.

– Предпазване от замръзване на бойлера или слънчевия колектор.

– Извеждане на диагностична информация с час и дата на всяко регистрирано събитие и алармиране при повреда – аларма със звукова сигнализация и аларма при прегряване на котела или слънчевия колектор.

– Поддръжка на системно време с дата и час.

– Възможност за отчитане на консумираната електроенергия в kWh в цифров вид поотделно за два тарифни плана.

– Графики, разпределени по часове за последните три дни, даващи информация за използваната електроенергия в kWh и времето за работа на циркулационните помпи на котела и слънчевия колектор.

– Два режима на работа на циркулационната помпа на котела – CH Priority и DHW Priority. Ако инсталацията за отопление на сградата има само една циркулационна помпа, която задвижва водата не само от котела към бойлера, но и към цялата отоплителна инсталация, тогава ще трябва да използвате режим CH Priority. В този случай, за да се включи помпата, трябва само котелът да бъде достатъчно горещ. Ако имате отделни помпи за бойлера и за отоплителната инсталация, трябва да използвате режим DHW Priority. Тогава помпата ще се включи само при наличие на необходимата диференциална температурна разлика между котела и бойлера.

Повече информация за уредите Елдом можете да откриете тук.

Може да харесате още...