Как да балансираме битовата гореща вода?

Тази анимация описва проблемите и предизвикателствата в системите за битова гореща вода в нежилищни сгради, като нежелани топлинни загуби, енергийна неефективност и риск от легионела. Легионелите се причисляват към най-разпространените причинители на пневмонии. Това обяснява защо балансирането на хидравликата е важно, какъв вид балансиране е най-добрият и как това може да реши проблемите.


Вижте също...