pixel

Как да изберем най-добрата термопомпа? Полезни съвети от Swiss Heat Pump Test Center.

Hoval

Отоплителната система с термопомпа се характеризира с издръжливост, лесна поддръжка  и ниски експлоатационни разходи. Данни от Евростат показват, че отоплението все още представлява важна част от разходите в едно домакинство. Ето защо правилно подбраната, проектирана и професионално изградена отоплителна система е изключиелно важна за всеки собственик.

Къде отиват парите ни?

Hoval

Каква е практиката по света?

В Швейцария 75% от новопостроените къщи са оборудвани с термопомпи. В Австрия, Германия, Финландия и Норвегия термопомпите са инсталирани във всяка трета новопостроена къща, а Франция следва аналогичен развой. Инсталациите с котли в по-старите къщи все по-често се заменят с термопомпи. В Швеция, която е водеща в това отношение, почти половината (700,000) от всички къщи разполагат с термопомпи.

Субсидии и помощи

Европейският съюз подкрепя про-екологичната политика, следователно по-голямата част от държавните членки на ЕС получават субсидии за такъв вид проекти. Във Франция например, може да се приспаднат 50% от данъка от личните доходи, ако има инсталирана термопомпа в дома. В Швеция, Германия, Швейцария и много други  европейски страни има различнни схеми на отстъпки и финасови стимули, които намаляват инвестициите и понякога оперативните разходи с десетки проценти.

Как работи термопомпата? Изгледайте кратко видео.

Чрез използване на 1 kWh електроенергия, термопомпата дава от 2 до 4 kWh топлинна мощност от източника на енергия към стаите, като по този начин се осигурява ефективно 3-5 kWh топлинна енергия. Може да се предположи, че ¾ от отоплението на къщата идва от енергията, акумулирана от земята, водата и въздуха, а само ¼  от електроцентрали.

С други думи, ако една къща се отоплява чрез електроенергия, а след това при реновация се инсталира термопомпа, то това би довело до намаляване на  сметките за ток с 75%. При сегашните цени на нафтата и природния газ това означава, че отоплението с термопомпа е над 4 пъти по-евтино от отоплене с нафта или 2 пъти по-евтино отколкото с природен газ. В момента това е най-евтиното решение за отопление в повечето европейски страни.

Принцип на термопомпата

thermopump

Как да изберем най-добрата термопомпа в джунглата от оферти?

Разбира се, можете да започнете своето индивидуално пътуване през офертите от производители и просто да сравните различните модели. Защо да губите време, ако някой вече е направил това за Вас? Независимият Swiss Heat Pump Test Center публикува валидни резултати от (измерването) на терпомпомпи. Тестването обхваща изчисляване на отоплителната мощност, както и коефициентите на ефективност.

Контролът се осъществява в съответствие с EN 14511 – контрол за “Климатици, с водно охлаждане  и термопомпи с електрически задвижвани компресори за отопление и охлаждане” и EN 14825 – “Климатици с водно охлаждане  и термопомпи с електрически задвижвани компресори за отопление и охлаждане”.

SCOP и COP – как да сравним офертите за различните видове термопомпи?

С цел да се сравни нещо, то трябва да се сведе под общ знаменател. В случая с термопомпите се сравнява един и същ показател, в едни и същи условия. С една дума ние се нуждаем от параметри, които позволяват на крайния потребител да сравни енергийната ефективност на различни видове термопомпи, направени от различни производители,  и да направи оценка за разходите на енергия, необходими за отопление на собствения му дом.

Затова, в случая с термопомпите използваме параметрите – COP (Коефициент на преобразуване на енергията) и новият SCOP (Сезонен коефициент на преобразуване), в съответствие със стандарта EN 14825. Термопомпите се отчитат спрямо външната температура на въздуха от +10, +7, +2, -7 и -15°C.

Стойностите на COP показват съотношението на топлинната мощност към подаваната електроенергия. Колкото по-висока е стойността, толкова по-рентабила и енергийно ефективна е помпата.

SCOP  обаче е съотношението на топлинната енергия получена или необходима за отопление на сградата през целия отоплителен сезон и електроенергията консумирана през целия сезон. Докато енергията, необходима през сезона, е доста лесно да се определи, тъй като тя зависи от параметрите на къщата, то електроенергията, използвана за производството на термопомпата, е по-трудно да се прецени особено при въздушните термопомпи.

ERP – в допълнение, новата Директива на ЕС още повече улеснява живота на потребителите чрез определяне на енергийния клас за термопомпи, във връзка с параметъра SCOP, който е показан в таблицата по-долу.  Затова се счита, че термопомпите с етикет A+++, са най-енергийно ефективни, което означава, че техният параметър SCOP е равен или по-висок от 5.10.

Енергиен клас и съответстващия му коефициент на ефективност

energien klas

Измерените резултати от 2015 г.

Настоящите резултати от измерването на термопомпи, направено от  независимия център Swiss Heat Pump Test Centre през 2015г.

Термопомпите “въздух-вода”: за параметъра SCOP за умерен климат – две термопомпи Hoval достигат най-високите стойности от измерванията: „Belaria Twin I“ със SCOP 3,9  и „Belaria Twin IR“ със SCOP 3,8.

Термопомпа “вода-вода”: пазарът продължава да има два лидера, които имат една и съща стойност на параметъра COP – 6,3. Единият шампион е термопомпата от Hoval – Thermalia.

Belaria – термопомпата въздух-вода

Термопомпите Belaria® въздух-вода  използват енергия от свободния атмосферен въздух за отопление и охлаждане на помещения и осигуряват битова гореща вода за дома. По този начин, те са високоефективни и предлагат атрактивнно съотношение между цена и производителност.

Дори за стари реновирани сгради, където съществуващите системи изискват високи температури над 60°C, конвенционалните термопомпи въздух-вода достигат своите лимити. С въздушната термопомпа Belaria® е възможно чистият въздух да се използва като енергиен източник с ниски температури до -20°C. Разбира се, по-ниската външна температура води и до по-ниска топлинна мощност.

Термопомпи въздух-вода

Thermalia

Поради тази причина, термопомпите въздух-вода понякога са оборудвани с допълнителни ел. нагреватели и те покриват пиковите нужди от топлина, когато външните температури са изключително ниски. Количеството топлина, придобито от въздуха, е за отопление на цялата къща, като се използва електричеството като задвижваща енергия. Един киловат електроенергия може да произвежда до 5 киловата топлина. Термопомпата Hoval Belaria въздух-вода може да бъде използвана и през лятото, за климатизация на сградата. Тази разширена функция “охлаждане” е интегрирана в избраните модели на Belaria®.

Thermalia – термопомпа вода-вода

Термопомпата вода-вода Thermalia®  получава ценна енергия от земята или подпочвените води и е с одитиран COP до 6.6 за получаване на топлина от използваната енергия, сравненина с всяка друга технология засягаща термопомпите. 1 kW електроенергия може да възпроизведе 4.5 до 6.6 kW топлинна енергия.

Термопомпи вода-вода

Thermalia

Термопомпата Thermalia® обхваща всички области на приложение, от еднофамилни къщи до средно големи жилищни, търговски или общински сгради. В стандартния си дизайн, устройствата могат да генерират температури достигащи от 60 до 62 °C. А ,,Н“ дизайнът може да достигне температури от 70 °C.  Това ги прави подходящи за работа с конвенционални радиатори, което е важно за реновирането на стари сгради или подобряване на отоплението. Всички модели предлагат и функция за пасивно охлаждане.

Как изглежда монтажът на термопомпа вода-вода?

Thermalia

Свържете се сега с експертите на Hoval и вземете най-добрата оферта за Вас или Ваш клиент, или направете безплатна консултация относно термопомпите на Hoval: www.hoval.bg, 0885 777 355 и [email protected]

Може да харесате още...