Как да се увеличи ефективността на хидравличната система

Оптимизация на водния поток

Сградите консумират близо 41% от цялата енергия в световен мащаб, а от нея 41% потребяват системите за отопление, вентилация и климатизация (ОВК). Вижте как търговските сгради използват хидравлични системи и как иновативните комбивентили (PICVs) и двигатели с честотно регулиране на Siemens редуцират енергията, необходима за динамичното управление на потока в хидравличните системи.

Тези системи могат да бъдат използвани както в нови, така и в съществуващи сгради.


Вижте също...