pixel

Как Европа взема предпазни мерки за следващата зима?

 Zairon

Снимка: Zairon

За ЕС независимостта от руския газ и петрол е стратегически императив на часа. ЕС представи програмата за действие REPowerEU и обясни как възнамерява да действа в тази извънредна ситуация. Както може да се очаква, доставките на газ за Европа ще бъдат разширени и разпределени между повече страни на произход. Освен това в Европа трябва да достигнат повече биометан и водород от възобновяеми източници, възобновяемите енергийни източници трябва да бъдат разширени още по-амбициозно и бързо, а енергийната ефективност да се повиши. Това може да намали вноса на газ от Русия с две трети преди края на годината, се казва в изявление за пресата. Не се споменава за засилено или удължено използване на енергия от въглища.

Внос на газ от други страни

Тъй като зависимостта на много отрасли в промишлеността и на потребителите от природния газ не може да бъде преодоляна в рамките на няколко месеца, трябва да се набавят алтернативни количества от внос. Тъй като има само няколко други газопровода към ЕС, този внос ще трябва да достигне до ЕС с кораби, главно под формата на течен газ. За целта са необходими терминали, а от тях – инфраструктура за по-нататъшно разпространение. Терминалите обаче имат ограничен капацитет, който не може да бъде увеличаван по желание и в кратки срокове. Освен необходимата инфраструктура за втечнен газ, се търсят и други износители. Други държави ще трябва да произвеждат и продават допълнителни количества газ или други големи клиенти ще трябва да се откажат от част от доставките си. Именно това иска да насърчи ЕС. От успеха зависи много. Защото внезапното високо търсене ще повиши цените още повече и вероятно ще създаде нови линии на конфликт.

Задължителни национални запаси от газ

Програмата за действие REPowerEU предвижда и проектозакон, който трябва да бъде внесен до април, според който подземните хранилища на газ в целия ЕС трябва да бъдат запълнени най-малко на 90% до 1 октомври всяка година. Предложението ще включва наблюдение и прилагане на нивата и възможността за споразумения за солидарност между държавите-членки.

Два пъти повече биометан и възобновяеми енергийни източници

Пактът за енергията от възобновяеми източници има за цел да ускори енергийния преход в Европа още повече, отколкото вече беше на дневен ред. Изненадващ момент е силното разширяване на производството на биометан. Той трябва да се удвои до 2030 г. до 35 милиарда кубически метра годишно. Повече слънчеви покривни системи, термопомпи и мерки за пестене на енергия трябва да заменят изкопаемите горива в сградите и домовете. Промишлеността също трябва да бъде електрифицирана по-бързо и процесите да преминат към възобновяем водород. Като цяло всичко трябва да върви по-бързо, а процедурите за одобрение също трябва да се ускорят.

Голяма част от руския газ в бъдеще ще бъде заменен със зелен водород. За тази цел Съюзът иска да разшири инфраструктурата, складовите съоръжения и пристанищата. Десет милиона тона възобновяем водород трябва да бъдат внесени в ЕС в бъдеще, а пет милиона тона, произведени в самия ЕС.

Зависимостта от изкопаеми горива от Русия може да приключи доста преди 2030 г. Мерките, съдържащи се в пакета Fit for 55, вече предвиждат намаляване на годишното потребление на изкопаем газ със 100 милиарда кубични метра (30%) до 2030 г. С предложените сега допълнителни усилия той може да бъде със 155 милиарда кубически метра по-малко.

Мерки на ценова политика

Програмата за действие съдържа и мерки за ценовата политика. За да се защитят предприятията и домакинствата от последиците от високите цени на енергията, в отделни държави членки в изключителни случаи се предвижда възможност за държавно регулиране на цените на енергията. Разработват се насоки за временни данъци върху непредвидените печалби и за използване на държавните приходи от търговия с емисии за облекчаване на битовите потребители. Правилата за държавните помощи за компаниите ще бъдат облекчени за ограничен период от време.

Може да харесате още...