Как функционира климатикът?

Осем са основните компоненти на климатика: термостат, топлообменник, компресор, външен вентилатор, вентил, изпарител, вътрешен вентилатор и филтър.

Първата стъпка е задаване на желаната температура на термостата. Тази операция стартира вентилатора на топлообменника и включва компресора. Компресорът започва да изпомпва в системата течност, наречена хладилен агент. Използва се хладилен агент поради неговата ниска точка на кипене. Хладилният агент постоянно променя агрегатното си състояние, от газообразно в течно, с цел да се изведе топлината извън помещението. Навлиза в компресора в газообразно състояние с ниска температура и ниско налягане. След като се компресира, напуска компресора като пара с висока температура и високо налягане. Парата преминава през спиралата от тръби на топлообменника, където се втечнява. Акумулираната по този начин топлина от помещението се извежда навън след компресиране. Външният вентилатор катализира този процес. Хладилният агент напуска топлообменника като течност със средна температура и високо налягане и потича към вентила. В този случай се използва термичен разширителен клапан. Клапанът регулира потока на хладилния агент в зависимост от температурата в изпарителя. Протичайки през клапана налягането на хладилния агент значително намалява и излиза като микс от течност и пара с ниска температура и ниско налягане. В резултат на ниското налягане хладилният агент кипва при стайна температура. Охладеният хладилен агент протича в тръбите на изпарителя. Вътрешният вентилатор започва да циркулира въздуха в помещението. Въздухът със стайна температура се изсмуква от входящия канал и преминава през филтър за улавяне на твърди частици. Топлината във въздуха от входящия канал се абсорбира от хладилния агент в изпарителя. Охладеният в него въздух се разпръсква в помещението през изходящия канал. Преминаващият през спиралата от тръби в изпарителя въздух кипва хладилния агент и го превръща в пара.

По време на този процес се образува конденз по тръбите в изпарителя, който се извежда през дренажна тръба. Хладилният агент се връща в топлообменника, за да се освободи навън акумулираната от помещението топлина и цикълът започва отново. Вашият дом е постепенно охладен и термостатът изключва системата, веднага след като регистрира постигането на зададената температура.

Вижте също...