Как функционират интелигентните сгради

В бъдеще те едновременно ще произвеждат и консумират електроенергия

Необходимостта от енергия нараства в цял свят, а 41% от световното потребление днес се дължи на сградите. Бъдещото производство на енергия ще се нуждае от интелигентни мрежи и „умни“ сгради. Научете къде се срещат тези два свята днес с цел изграждането на едно устойчиво бъдеще.

Нарастващо глобално търсене на енергия

Потреблението на първична енергия се очаква да се увеличи с около 1/3 до 2030 г., а в световен мащаб търсенето на електроенергия ще нарастне с 2/3 – три пъти по-бързо от ръста на световното население.

Децентрализирано производство на електроенергия и ВЕИ

Енергийните системи в Европа са изградени така, че обслужват най-вече централизираните електроцентрали. това обаче се променя с включването на все повече децентрализирани енергийни ресурси в електроенергийната система. Бъдещите интелигентни мрежи трябва да мотаг да балансират между производството и потреблението на енергия.

Сградите се превръщат в основен елемент от интелигентните мрежи

Една интелигентна сграда със собствено производство и съхранение на енергия взаимодейства с интелигентната мрежа. Тя е в състояние да управлява собствените си енергийни нужди и производство с цел намаляване на разходите за енергия и на СО2 емисиите.

Интелигентната сграда едновременно произвежда и консумира енергия (фотоволтаична, комбинирана топлинна и електрическа, вятърна, геотермална).

Източник: СИМЕНСНаправление Сградни технологии
.


Вижте също...