Какво представлява етикетът Heat Pump Keymark върху термопомпите Аtlantic?

Аtlantic

Вашата термопомпа има етикет Heat Pump Keymark?

Много добър избор! Но какво се крие зад този европейски сертификат? Ето обяснението:

KeymarkЕтикетът Heat Pump Keymark е европейски сертификат за термопомпи. Създаден e от Европейската асоциация за термопомпите (EHPA) през 2015 г. Tой гарантира качеството на тези продукти. За да получат този сертификат, термопомпите се подлагат на тестове, извършвани в независими лаборатории. Във Франция това е Техническият център за аерални и термични индустрии, който е признат от септември 2016 г. като лаборатория за тестване на термопомпи.

В допълнение инспекторите на Keymark посещават фабриките и осъществяват производствен контрол както и следят системите за управление на производството и качеството.

Аtlantic

Този сертификат се отнася за термопомпите, които се използват за отопление, охлаждане, както и за производството на битова гореща вода. Знакът Heat Pump Keymark допълва действащия енергиен етикет. Той гарантира функционирането на термопомпите в различните сезони през годината и тяхната производителност и ефективност.

Аtlantic

Термопомпите Атлантик ползват етикета Heat Pump Keymark.

Дори и най-новите модели от серия Aurea с мощности от 5 до 16 kW са тествани и сертифицирани от независимата организация.

Целта е да се гарантират качествени продукти на потребителите, но също така да се даде възможност на производителите за единна сертификация, валидна за целия европейски пазар. Резултатът е по-честна конкурентна среда и по-голямо доверие и спокойствие от страна на потребителя, който иска да избере най-добрата термопомпа. Сертификацията в лаборатории се налага  и поради факта, че много европейски държави предлагат държавна финансова помощ за инсталирането на екологични отоплителни решения, каквито са термопомпите. Като отговорен и надежден производител Аtlantic сертифицира съоръженията си и чрез този независим орган.

АtlanticАtlantic
Преди година, през март 2018 г., бяха извършени повече от 300 тествания, отнасящи се за над 1200 термопомпи. Цифра, която днес е двойно по-висока.


Вижте също...