Към 1 септември са отпуснати 100 000 целеви помощи за отопление

Вижте също...