pixel

Кампанията „Управление на енергийната ефективност” тръгва от Пловдив утре

Семинар на АЕЕ „Управление на енергийната ефективност”  ще се състои  на 15.02.2011 (вторник) от 10.00 ч. в парк хотел „Империал”, ул. „Арх. Камен Петков” 1А, Пловдив. С него стартира информационната кампания на АЕЕ, която ще се проведе в шестте района за планиране. Следващите семинари са в Русе и в Плевен, съобщиха от агенцията.

Домакин на първия семинар е областна администрация – Пловдив.

Експерти от АЕЕ ще представят индивидуалните цели за енергийни спестявания на задължените лица в Южен централен район за планиране, управлението на енергийната ефективност в сгради и промишлени системи, контролните функции на АЕЕ при обследвания за енергийна ефективност в публичния сектор и в индустрията, както и финансови инструменти, като ЕСКО договори  и др.

Очаква се да присъстват представители на областните и общинските администрация, бизнеса, неправителствения сектор от Южен централен район за планиране.

От 09.30 ч. до 10.00 ч. във фоайето на хотела Областният управител  на област Пловдив Иван Тотев и Главният директор „Информация и контрол” на АЕЕ Красимир Найденов ще дадат изявления за журналисти.

publics.bg

Може да харесате още...