КЕВР определи повишение с 1,97% на цената на газа на „Булгаргаз“

КЕВР определи повишение с 1,97% на цената на газа на „Булгаргаз“

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) одобри в петък на закрито заседание увеличение на цената, на която държавният доставчик „Булгаргаз“ продава природен газ с 1,97%, считано от 1 октомври. Новата цена, изчислена от експертите на регулатора, по която общественият доставчик ще продава на крайните снабдители и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа, е в размер на 286,60 лв./1000 куб. м, или 30,80 лв./MWh (без ДДС и акциз). Действащата цена на „Булгаргаз” е в размер на 281,08 лв./1000 куб. м или 30,21 лв./MWh (без акциз и ДДС). Номинално увеличението е с 5,52 лв. на 1000 куб. м.

Към цената за IV-то тримесечие на 2016 г., по която общественият доставчик следва да продава природен газ на крайните снабдители на природен газ, се добавя цена за пренос на природен газ по газопреносна мрежа ниско налягане в размер на 7,72 лв./1000 куб. м (без акциз и ДДС), утвърдена с Решение № Ц-10 от 25.06.2003 г. на Комисията. По този начин крайната цена за четвъртото тримесечие на 2016 г., по която общественият доставчик следва да продава природен газ на клиентите, присъединени към мрежи ниско налягане, собственост на „Булгартрансгаз” ЕАД, е в размер на 294,32 лв./1000 куб. м или 31,63 лв./MWh (без акциз и ДДС), става ясно от съобщение на енергийния регулатор, разпространено след закритото заседание в петък.

„Булгаргаз” предложи за четвъртото тримесечие да бъде утвърдена цена в размер 290.28 лв./1000 куб. м. (без ДДС и акциз). Исканото увеличение в сравнение с действащата цена е с 9.20 лв. на 1000 куб. м, или с 3.27%. От „Булгаргаз“ коментираха, че по-малкото увеличение не би им позволило възвращаемост и покриване на оперативните разходи. От регулатора обаче са отчели, че през изминалото полугодие „Булгаргаз“ има надвзет приход, което мотивира и по-ниското от исканото увеличение.

publics.bg


Вижте също...