pixel

КЕВР ще одобри поисканото от „Булгаргаз“ увеличение на газовата тарифа

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) ще одобри поисканото от „Булгаргаз“ увеличение на газовата тарифа с 2,8% от 1 януари. Това става ясно от доклада на регулатора, който ще бъде разгледан на открито заседание в сряда.

„Булгаргаз“ предложи цената за първото тримесечие на 2018 г. да бъде в размер на 352,93 лв. на 1000 куб. м., докато изчисленията на КЕВР показват, че тя трябва да бъде в размер на 352,91 лв. на 1000 куб. м. Процентът на увеличение според изчисленията на регулатора е 2,82% при поискан от „Булгаргаз“ 2,83 на сто.

„Овергаз Мрежи“ ще плаща с 0,26 лв. на 1000 куб. м над тази цена, заради незаявени до август миналата година количества към обществения доставчик.

Общото заявено от дружеството количество природен газ за доставка от внос и местен добив за I тримесечие на 2018 г. е 1 073 243 000 куб. м, като същото се увеличава със 154 239 000 куб. м спрямо предходното тримесечие.

publics.bg

Може да харесате още...