pixel

КЕВР склонен да утвърди поисканото от „Булгаргаз“ увеличение на газа с 1,91%

КЕВР склонен да утвърди поисканото от „Булгаргаз“ увеличение на газа с 1,91%

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) има намерени да одобри поисканото от „Булгаргаз“ поскъпване на природния газ с 1,91% от 1 юли. Това става ясно от доклада на работната група, който ще бъде обсъден на открито заседание в регулатора във вторник, 27 юни.
Предложението на „Булгаргаз“ бе цената на синьото гориво за третото тримесечие да се увеличи до 370,21 лв. за 1000 куб. м, без ДДС, акциз и цена за пренос.

Според  изчисленията, в цената от 370.21 лв. за 1000 куб. м са включени: средно претеглената цена на газа на входа на газопреносната мрежа от 360.29 лв. на 1000 куб. м, цена за дейността „обществена доставка“ в размер на 7.50 лв. на 1000 куб. М. В цената влизат по преценка на работната група  и 2.42 лв. на 1000 куб. м, с които се компенсира недовзетият приход на „Булгаргаз“ за I тримесечие на тази година. Според данните от доклада, той е в размер на 50 млн. лв.

Отделно от това за „Овергаз Мрежи“, които, както е известно не заявиха количества към обществения доставчик в лицето на „Булгаргаз“ до края на миналия август, се предвижда тази цена да е по-висока с 4.24 лв. на 1000 куб. м. За сравнение наказателната компонента, която беше определена за „Овергаз Мрежи“ за изтичащото тримесечие е в размер на 18.52 лв./1000 куб. м. Според нормативните документи, тя не се заплаща от клиентите на „Овергаз Мрежи“.

Общото заявено от „Булгаргаз” ЕАД количество за доставка на природен газ за IІI тримесечие на 2017 г. по договора с „Газпром експорт” за внос през газоизмервателни станции ГИС „Исакча 1“ и ГИС „Негру вода 2,3“ е 556 922 000 куб. м, като намалява със 123 101 000 куб. м спрямо предходното тримесечие.

Основно цените на газа са в зависимост от цените на петрола, цените на алтернативните горива, курса на долара, калоричността на природния газ.

Собственият капитал на „Булгаргаз“ ЕАД към 30.04.2017 г. е в размер на 231 478 хил. лв.
Дългосрочните задължения на дружеството са в размер на 19 362 хил. лв., като се формират основно от споразумения за разсрочване на задължения за пренос и съхранение на природен газ към „Булгартрансгаз“ ЕАД.
Краткосрочните задължения на дружеството към 30.04.2017 г. са в размер на 56 956 хил. лв. От тях 15 907 хил. лв. са към „Булгартрансгаз“ ЕАД по споразумения за разсрочване на задължения за пренос и съхранение на природен газ и 5100 хил. лв. текущи задължения за пренос и съхранение.
„Булгаргаз“ ЕАД дължи на контрагенти 14 286 хил. лв. по договори за доставка на природен газ. Данъчните задължения на дружеството са в размер на 20 187 хил. лв., както и др.

3e-news.net
 

Може да харесате още...