Kilma Belt – системи за лъчиста климатизация

Kilma Belt

Предмет на настоящата публикация е да Ви запознаем с последната новост на нашия италиански партньор RBM. Става въпрос за две иновативни системи за лъчисто охлаждане и отопление под общото име Kilma Belt.

Kilma Belt охлаждане за окачен таван.

Характеристики:

Системата гарантира усещане за комфорт в цялото пространство: Kilma Belt охлажда стените равномерно и постоянно, изолирайки помещението от външната топлина.

Kilma Belt е бърза и лесна за инсталиране и е подходяща за всякакъв вид помещения. Не изисква системи за обезвлажняване (единствената система в света), поддържайки влажността постоянна – между 50-60%.

Метод на функциониране:

Kilma Belt

Въздухът се спуска от горе надолу и охлажда помещението веднага, създавайки усещане за прохлада.

Системата е безшумна и здравословна: тя не създава движение на въздуха и микробиологично замърсяване или химическо натоварване във въздуха. Осигурява постоянна температура, без резки промени.

Системата се монтира в горната част на стената или се вгражда в окачения таван, като по този начин се  запазва естетиката на помещението.

Kilma Belt отопление за окачен таван.

Характеристики:
– лесен монтаж;
– високо топлинно излъчване;
– икономия на енергия;
– възможност за свързване към различни енергийни източници.

Метод на функциониране:

Kilma Belt

Топлият въздух се натрупва над окачения таван, който се превръща в излъчваща повърхност, разпределяйки равномерно топлината и постигайки отличен климатичен комфорт.

Kilma Belt се монтира в горната част на стената или над окачения таван, за да се запази естетиката на помещението.

Kilma Belt перваз.

Характеристики:
– лесен монтаж;
– високо топлинно излъчване;
– икономия на енергия;
– възможност за свързване към различни енергийни източници;
– възможност за работа на ток с помощта на нагреватели.

Метод на функциониране:

Kilma Belt

Лъчистата отоплителна система за перваз загрява стената, върху която е монтирана, което я прави енергиен източник, способен да разпространява топлина в стаята.

Нагрятата вода преминава през профили с високо топлинно излъчване, въздухът се нагрява и излиза от горния слот на перваза, като се издига нагоре. По този начин загрява самата стена, разпределяйки топлината (чрез излъчване) равномерно в цялото помещение.

Первазът може да бъде изпълнен като външен цокъл или да е вграден в стената.

Kilma Belt

За повече подробности можете се свържете с България терм.

Може да харесате още...