pixel

Китай планира слънчевите централи да достигнат мощност от 35 ГВт през 2015 г.

Правителството на Китай е преразгледало плановете за развитие на слънчевите централи и си е поставило за цел да ги завиши два пъти. Поставената по-рано цел на страната беше мощността на слънчевите централи да достигне 10 ГВт. през 2015 г. Сега новата цел е постигане на мощност от 35 ГВт. Плановете на правителството предвиждат и подмяна на много от остарелите фотоволтаични и на по-неефективните модули.

Освен това се предвижда нарастване и на мощността на вятърните централи.  До 2015 г. те трябва да достигнат до мощност от  100 ГВт.

Една от причините за това е голямото замърсяване на въздуха. Според експертите, заради голямото замърсяване на въздуха в страната годишно умират 1 млн.души.

Китай е най-голямият потребител на енергия в света. Страната е  на второ място и по потребление на петрол. Въглещата и петролът са двата основни източника на енергия. При това централите, работещи на въглища обезпечават 70% от общата потребяема електроенергия в страната.

3e-news.net

Може да харесате още...