pixel

Климатици намаляват потреблението на газ тази зима?

daikin

На фона на несигурността относно доставките и ценообразуването на природния газ, европейските страни членки търсят начини да намалят търсенето си на газ с 15% през предстоящата зима. Част от решението се крие в алтернативни източници на отопление, като например използването на вече съществуващи климатични системи. Всъщност климатичната система е термопомпа въздух-въздух, способна да отоплява сградите по много ефективен и ефикасен начин. В случай на сграда от 600 m², използването на климатичната система като термопомпа въздух-въздух за отопление може да помогне за спестяване на до 112 880 kWh природен газ и намаляване на разходите за отопление с 25%.

Като се имат предвид предизвикателствата, пред които е изправен ЕС в момента, Европейската комисия изготви Европейския план за намаляване на търсенето на газ¹, като препоръчва на държавите-членки доброволно да намалят използването на газ с 15% от сега до март 2023 г. Според ЕС големи спестявания може да се постигне чрез начина, по който отопляваме и охлаждаме нашите сгради. Изчислено е, че близо 30% от търговските сгради в ЕС все още се отопляват с газ², докато някои са оборудвани и с климатична система. Често не се разбира, че климатичната система е термопомпа въздух-въздух, която може да се използва за ефективно отопление на помещения. Сградите могат значително и незабавно да намалят търсенето на газ, като използват климатичната си система в режим на отопление и едновременно с това намалят общите разходи.

daikin

Намаляване на сметката за газ

Изчисленията на водещия производител на термопомпи Daikin показват, че използването на климатична система за отопление значително намалява търсенето на природен газ. В примера за офис сграда с площ от 600 m², VRV термопомпа въздух-въздух избягва до 112 880 kWh използване на природен газ в сравнение с традиционното отопление на помещения³. Освен това бизнесът може да намали разходите си за енергия с близо 30% благодарение на термопомпата. За бизнес в Белгия това означава намаляване на разходите за отопление от 25 237 евро на 17 695 евро годишно⁴.

Защо една термопомпа е толкова ефективна?

Термопомпата въздух-въздух има както вътрешно, така и външно тяло. Когато работи в режим на охлаждане, вътрешното тяло извлича топлина отвътре и я предава на външното тяло, което изкарва топлината навън. Операцията обаче може да бъде обърната за отопление на закрито, като се използва топлина, извлечена от външния въздух от външното тяло. Дори при външни температури доста под 0°C, термопомпа въздух-въздух все пак ще осигури ефективно отопление. Термопомпата е до четири пъти по-ефективна от газовата система, тъй като три четвърти от енергията, използвана за отопление, идва безплатно от външния въздух, докато само една четвърт се изразходва за използване на електроенергия.

daikin

Допълнително намаляване на потреблението на енергия

Ако една сграда вече има инсталирана термопомпа, тя може да бъде оптимизирана чрез използване на енергоспестяващи системи, които допълнително ще намалят сметката за енергия. Интелигентните облачни системи като Cloud Service на Daikin предоставят на клиентите достъп до инструменти, които откриват прекомерно потребление на енергия в части от тяхната сграда и също им позволяват да действат бързо и да се намесват, когато е необходимо.

Daikin, лидер в устойчивата трансформация на ОВК пазара

Като водеща компания за термопомпи, Daikin подкрепя европейския енергиен преход с термопомпените си решения, разработени и произведени в Европа. Със своята Екологична визия 2050, компанията се стреми да бъде въглеродно неутрална през цялата си верига на стойността и жизнения цикъл на продуктите и решенията до 2050 г. С мрежа от обучени на местно ниво експерти, компанията ще помогне на своите клиенти да декарбонизират сградите и да създадат здравословна среда за бъдещите поколения.

Повече за Daikin можете да прочетете тук.

Препратки:
1. Съобщение на комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите – „Пестете газ за безопасна зима“.
2. Енергиен баланс – Крайно потребление – други сектори – търговски и обществени услуги – потребление на енергия: тук.
3. Изчислено от сезонния калкулатор на Daikin, достъпен на бизнес портала на Daikin (необходима е регистрация), изчислено за 28HP VRV термопомпа с 15 свързани вътрешни тела, с прогнозен топлинен товар от 100 W/m².
4. Въз основа на V-тест, извършен на 05/10/2022 на Vtest с Engie Flow gas PRO Договор за газ: 25 236,90 евро/година за традиционно отопление (112 880kWh газ) спрямо договор за електричество Engie Flow PRO : 17 694,78 евро/година за използване на VRV системи за отопление (28 192 kWh електроенергия) (цените включват разходи за енергия, разходи за дистрибуция, данъци, без ДДС за Остенде, Белгия).

Може да харесате още...