Климавенета – иновация, технология и опит

Понякога цифрите казват повече от 1000 думи!

Случва се и 1000 думи да не стигат.

Защо е трудно да се открият причините, които правят Climaveneta предпочитан партньор за реализацията на най-трудните проекти в цял свят? Всъщност, техният успех е резултат от баланса между визия, иновационни технологии и опит.

Не се отнася само за удобство, но за гъвкавост и точност при адаптирането на инсталациите към специфичните нужди на всяка сграда и приложение, отговаряйки за напълно на нуждите на крайните потребители.

По целия свят, без значение колко трудни са климатичните условия или изискванията на проекта, всеки избор е ориентиран да предложи най-ефективно, надеждно и устойчиво решение.

Climaveneta разработва иновативни и рационални решения за климатизиране на въздуха, за да отговори винаги по най-добрият начин на нуждите на нашите клиенти, съчетавайки максимално удобство и енергийна ефективност заедно в приложенията.

Climaveneta е наясно, че техническите съоръжения са сред най-важните компоненти на съвременни сгради. Употребата, енергийната ефективност и екологичната устойчивост на пространството около нас зависи от тези системи, както и здравето и благосъстоянието на хората, които ги обитават.

Независимо дали става дума за офиси, жилищни сгради или търговски центрове, хотели, болници, развлекателни центрове, осигуряването на комфорт означава гарантиране на условия за благоприятна околна среда определени от предназначението на всяка сграда и на специфичните нужди на всеки потребител. Всичко това в съответствие с високите стандарти за ефективност като предпоставка за икономическа и екологична устойчивост на всяко изпълнение.

Ето защо мисията на Climaveneta може да изглежда толкова обикновена, но същевременно стойностна.

Climaveneta отделя толкова много внимание на очакванията на своите клиенти и заинтересованите страни, за да предоставят винаги най-доброто решение за климатизация, осигурявайки перфектен комфорт, оптимизиране на инвестициите, минимално естетическо въздействие и спазване на най-високите екологични стандарти.

Комфорт
Комфортът е една цялостна концепция, която трябва да се отчита в максимална степен:
– особеностите и изискванията на всяко приложение;
– тишината като ключов елемент от една система за качество и комфорт без компромис;
– индивидуални решения за естетично и екологично въздействие на околната среда.

Енергийна ефективност
Във всички свои продукти и системи има стремеж към максимална енергийна ефективност. Разгледате се отговорно използването на енергията по най-ефективният начин да се получат:
– по-ниски оперативни разходи;
– подобряване на въздействието върху околната среда;
– оптимално качество на комфорт.

Подход “custom-made”
Climaveneta може да комбинира производство по поръчка и висока индустриализация като гарантира:
– решения, адаптирани към специфичните нужди на всеки потребител, приложение или тип сграда;
– високо качество и предимства от индустриализирана продуктивна система на базата на големи икономии.

Устойчивост
С истински ангажимент към системно намаляване въздействието върху околната среда на своите решения и системи, защото перфектен комфорт за Climaveneta означава също максимална устойчивост.

Техническото превъзходство на гамата Climaveneta се основава на пълното съчетание на всякакви технологични и инсталационни решения, непобедимо ноу-хау и систематично инвестиране в изследване и развитие.

В крайна сметка това е истинската сила на Climaveneta: най-широката гама от продукти и системи за предоставяне винаги на най-доброто решение за всеки вид комфорт с надеждност, ноу-хау и опит от 40 години лидерство в климатизацията.

Едно комплексно качество, което се отразява както във високото ниво на производителност и в пълната надеждност на всяко изделие, така също и чрез доверието в сертификацията и значителните инвестиции в инфраструктура за тестване като най-добра гаранция за прозрачност с нашите партньори и клиенти.

Приложения
– Летища;
– Панаири;
– Жилищни сгради;
– Центрове за управление;
– Хотели, вилни селища и развлекателни центрове;
– Магазини;
– Театри;
– Спортни зали;
– Училища / Университети;
– Музеи;
– Мултифункционални киносалони;
– Болници и клиники;
– Индустриални помещения;
– Телекомуникационни сгради;
– Прецизна климатизация;
– Кораби.

Сертифициране

CE
Сертификат за качество в Европейският съюз.

GOST
Сертификат за качество за Руската федерация.

Safety Quality Licence
Сертификат за качество за Китай.

Верни на своята философия и политика да се предлагат изключително висококачествени съоръжения, да се използват нови технологии и да се прилагат технически решения съобразени с конкретните изисквания на инвеститорите, фирма Топлик с гордост предлага на българския пазар цялата гама продукти на италианския си партньор и европейски лидер в областта на климатизацията компанията Climaveneta.

Пълната гама продукти включва:
– Стандартни, модулиращи  и високо ефективни водоохладители и термопомпи с въздушно или водно охлаждане за вътрешен или външен монтаж, обикновени и за сплит системи;
– Кондензационни уреди;
– Close control уреди с директно изпарение, с въздушно или водно охлаждане, с Free cooling, с охладена вода, с два топлообменника и охладена вода;
– Изнесени кондензатори с аксиални или центробежни вентилатори;
– Стандартни и високо ефективни Rooftop съоръжения само за охлаждане или термопомпен вариант, с топлинна рекуперация;
– Конвектори и касети, рекуператори и вентилационни камери.