pixel

Кметове в София ще разясняват програмата за саниране

Столичният кмет възложи на районните кметове да проведат срещи с домоуправителите на етажните собствености във връзка с програмата за саниране, съобщи общината.

Кметът на София Йорданка Фандъкова и заместничката й по направление инвестиции и строителство Ирина Савина са провели работна среща с всички районни кметове в Столичната община във връзка със стартирането на националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

Кметът Фандъкова e подчертала важността на програмата за саниране на панелните сгради за тяхното обновяване и енергийна ефективност и създаването на добра организация на ниво районни администрации.

Необходимо е собствениците на апартаменти в жилищните сгради да регистрират Сдружение на собствениците по реда на Закона за управление на етажната собственост.

Ще бъде създадена експертна група, включваща архитекти и инженери от Столична община и външни експерти, които да подпомагат работата на районите кметове.

Темата за санирането ще бъде една от основните при провеждането на предстоящите изнесени приемни на заместник-кмета Ирина Савина в отделните райони на София.

Регионалното министерство изготви информационна брошура за желаещите да санират жилищните си блокове по Националната програма за енергийна ефективност.  Очаква се до края на март да публикува и методическите указания към общините и сдруженията, както и необходимите образци за кандидатстване пред съответната община.

dir.bg

Може да харесате още...