KNX продукти за сградна автоматизация и стаен контрол

С портфолиото за управление на електрически инсталации и ОВК приложения на Siemens пестите енергия и усилия

Цялостно KNX портфолио за електрически и ОВК приложения

Портфолиото на Siemens включва всички компоненти, необходими за създаването на комфортен климат в помещенията на базата на световно утвърдения стандарт KNX. Тъй като всички те са от един доставчик, внедряването на системата за автоматизация и стаен контрол става бързо и безпроблемно. Това намалява инсталационните и оперативни разходи, като същевременно увеличава надеждността. В допълнение, специалното приложение ETS (Engineering Tool Software) Ви позволява гъвкаво програмиране на отделните системи само с един софтуер.

Продуктите и системите от портфолиото Ви помагат да отговорите на изискванията на Вашите клиенти за комфортна среда и икономично потребление на енергия. Желаното ниво на осветеност, температура и свеж въздух се осигуряват на обитателите на помещенията точно когато са необходими.

1. Визуализация и управление

Siemens предлага огромен избор от дисплеи и стайни прибори за управление и визуализация на индивидуалните настройки в помещенията. Широката гамата включва ключове, многофункционални стайни прибори, touch дисплеи, както и web-базиран интерфейс с възможност за достъп през компютър, лаптоп, таблет и смарт телефон. В допълнение към устройствата за вграждане Siemens също предлага и версии за монтаж на стена, отговарящи на специфичните стандарти за всяка страна, в различни цветове.

2. Прецизни сензори

Портфолиото включва разнообразие от измервателни сензори: за температура, влажност, качество на въздуха, сила на вятъра и осветеност, присъствие, движение и метеорологични станции. Siemens предлага и комбинирани сензори, които намаляват необходимостта от окабеляване. Продуктите осигуряват прецизно измерване, което е основна предпоставка за постигане на енергийна ефективност. Сензорите са по-неподатливи на грешки при монтаж и лесно могат да се адаптират към нови конфигурации на стаите.

3. Индивидуален стаен контрол 

Контролерите и термостатите от KNX портфолиото на Siemens, както и гъвкавото стайно табло, са подходящия  избор за стаен контрол. Те Ви позволяват да комбинирате функциите и модулите за различните приложения, от които се нуждаете, включващи вентилаторни конвектори, VAV, радиатори, охлаждащи тавани, осветление и щори. Портфолиото също включва и мултифункционални стайни прибори, както и термостати с интегрирани сензори за температура и контролни функции.

4. „Умни” задвижващи устройства

Богатият избор от задвижващи механизми за превключване, димиране, управление на Венециански щори, термични задвижки и задвижващи мехамизми за ПЖР предлагат много различни опции за връзка между стайните контролери и изпълнителните механизми.

5. Енергийно-ефективен контрол

ОВК контролерите на Siemens предлагат енергийно-ефективно управление. Интегрираните функции за пестене на енергия и обмяната на информация чрез KNX спомагат сградната автоматизация да е по-енергийно ефективна от всякога. За тази цел са налични голям набор от стандартни приложения с оптимизирани настройки. Като опция се предлага и Web сървър, който дава възможност за управление, мониторинг и поддръжка на инсталацията по всяко време и от всяко място.

Оптимизирайте връзката между всички системи

KNX портфолиото осигурява безпроблемна интеграция между управлението на осветление, щори, отопление, вентилация и климатизация. Това намалява разходите за поддръжка и увеличава енергийната ефективност. Също така специални готови приложения позволяват и ефективна интеграция към първичното производство на енергия. По този начин сградата покрива всички изисквания за постигане на енергийна ефективност клас A, съгласно стандарта EN 15232.

Интелигентно стайно управление

Автоматичният контрол на осветлението осигурява оптимална осветеност в помещенията, ограничавайки използването на изкуствена светлина само доколкото това е необходимо. Управлението по времеви график включва и изключва осветлението или го затъмнява в определени часове. При наличието на дневна светлина се използва по-малко количество изкуствена светлина, необходима за достигане на предварително зададените нива – и то само в случай на присъствие в помещението.

Управлението на щори на база слънцестоенето максимизира използването на дневната светлина, като същевременно намалява до минимум отблясъците.  По този начин се намаляват енергийните разходи за осветление и се осигурява допълнителна защита при високи температури или студ.

Управлението на отоплението и охлаждането също значително намалява потреблението на енергия и същевременно осигурява комфорт в помещенията. Стаите се затоплят или охлаждат до комфортна температура само когато са заети. За целта датчиците за присъствие контролират отоплението или охлаждането в тях, също и индивидуалните стайни контролери позволяват определянето на дневни, седмични и сезонни програми.

Управлението на вентилацията ограничава подаването на свеж въздух в помещенията – същевременно и количеството енергия – до реално необходимото ниво. По този начин се избягва загубата на енергия, причинена от неправилна вентилация както и приема на твърде много свеж въздух в неизползваните стаи. Така управлението на вентилация на база потребление осигурява приятна и здравословна среда с минимум застоял въздух и оптимални нива на влажността.

Също така потребителите получават постоянна информация за функционирането на системата чрез енергиен индикатор: специалната икона „Green Leaf” (Зелен Лист) показва дали системата работи енергийно-ефективно или са необходими промени в настройките й.

Защита на инвестицията и бъдеща съвместимост

Като отворен комуникационен стандарт KNX предлага допълнителна сигурност. Постоянното му развитие гарантира, че съществуващите KNX системи ще се поддържат и в бъдеще, така че да бъдат променяни или надграждани.

Като един от основателите на KNX асоциацията, Siemens Ви предлага своя опит, натрупан в продължение на над 20 години работа върху развитието на стандарта. Например със сертифицираните KNX ETS обучения, които Ви дават достъп до експертно знание. В допълнение огромният набор от функции и приложения могат да бъдат тествани с помощта на специални демо куфари, а при въвеждане в експлоатация на системата получавате подробна техническа документация.

Предимства:
– Модулно KNX портфолио за електрически и ОВК приложения;
– Многофункционални стайни прибори, подходящи за всякакви системи;
– Защита на инвестицията благодарение на съвместимостта с предшестващи продукти на база стандартен комуникационен протокол;
– Надежден партньор с над 20 години опит в областта на KNX.

За контакти и повече информация.