pixel

Комфорт в пасивни къщи чрез комфортна вентилация с рекуперация на топлина, влага и студ

Hoval HomeVent

Интересът към пасивните къщи расте и желанието за реализация също, но все още броят им в България е ограничен. Покрай идеята за пасивна къща обаче, се реализират голям брой нискоенергийни къщи. Това са къщи, които не отговарят на нормите за пасивни, но са много близо до тях.

Изходна информация за пасивни къщи и необходимостта от принудителна вентилация

Ето как изглеждат параметрите за пасивни къщи. Основно се следи максимално употребяваната енергия за отопление, което трябва да е 15 kWh/m² годишно, при температура 20°С в помещенията. Също се следи и електрическата енергия, която се консумира от всички уреди в къщата и тя трябва да е 120 kWh/m², а ако има активно охлаждане в сградата, то максималната енергия за охлаждане трябва да е максимум 15 kWh/m² годишно. Още един важен фактор е коефициентът на въздухонепроницаемост на сградата (кратност на въздухообмена при разлика в налягането вътре в сградата и извън нея – 50Ра) е n50=max 0,6h-1.

Именно последният параметър прави сградите изключително въздухонепроницаеми, те са много добре изолирани и може да се каже „запечатана“. Инфилтрацията, която имаше в къщите преди години и която доставяше необходимия пресен въздух, тук в пасивните къщи я няма. За това от особена важност е инсталирането на комфортна вентилация в сградата. Тя работи постоянно, денонощно и подава необходимото количество пресен въздух. С нея домът е проветрен, без да има нужда от отваряне на прозорците и без да се губи топлина.

Комфортната вентилация HomeVent от Hoval – принцип и предимства

Hoval HomeVent

Комфортната вентилация, неслучайно се казва така. Тя е постоянна принудителна вентилация, която осигурява максимален комфорт в дома – проветрен, свеж дом, без шум, прах, алергени и мухъл. В основата й стои ротационен рекуператор (топлообменник), който оползотворява топлината от засмукания въздух и я предава на подавания въздух през зимния сезон, лятото рекуперира студ, т.е. използва хладния засмукван въздух от помещенията, за да охлади подавания пресен въздух в тях, а през цялото време рекуператора контролира и влажността. Ефективността му е 90-130 %.

Hoval HomeVent

Рекуперация на влага е едно голямо предимство на комфортната вентилация Hoval HomeVent, защото по този начин се оптимизира съдържанието на влага в дома. В помещенията, където тя е в големи излишни количества, като бани и кухни, тя се извлича и изхвърля с отработения въздух, но една малка част от нея се оползотворява през ротационния топлоомменник, за да се овлажни подаваният въздух в рамките на хигиенния комфорт.

Контрол на влажността в цялата къща: извличане на влага в местата, където тя е повече и подаване, където и когато е необходимо.

Hoval HomeVent

Особено зимата, когато отоплението изсушава въздуха, тази рекуперация на влага е от голямо значение. Регулирането на влагата е индивидуално според усещанията на всеки клиент и може да се настройва фино през контролното табло с тъч дисплей.

Контролен панел с тъч дисплей, който се разполага в дневната. Има вграден датчик за въглероден двуокис. Автоматични и индивидуални режими за настройка на дебит и влажност.

Принципът на комфортната вентилация се изразява в нейната непрекъсната работа – подава и засмуква въздух в малки количества, но постоянно. Засмукването на въздуха от къщата е от обслужващите помещения – бани, тоалетни, складове, кухни. Нагнетяването на пресния въздух става в дневни, трапезарии, спални, кабинети. Количеството подаван и засмукван въздух е едно и също, като по този начин се доставя пресен въздух в помещенията с продължително пребиваване на хора, а миризмите и влагата се засмукват от обслужващите помещения. Например, за къща около 300 м² и четиричленно семейство е подходяща вентилация HomeVent 300, която подава и засмуква общо дебит 300 m³3/h. В най-общия случай се изчисляват по 30 m³/h за човек в помещение. Ако имаме спалня с двама родители, то в нея ще подадем 60 m³/h въздух, в дневната, където се събира семейството – 120 m³/h и така се оразмерява цялата къща, като уравновесяването става със засмукване от кухни, бани, мокри помещения, складове и други обслужващи помещения, където има влага или застоял въздух. Благодарение на малкото количество въздух, през решетка не се усеща течение, нито шум. Имаме един невидимо видим резултат, т.е. без да се усеща, системата работи и гарантира максимален комфорт.

Hoval HomeVent

Без усет за течение: Сравнете климатик с неговите 500 m³/h, с решетка за подаван въздух на комфортна вентилация HomeVent с 30 m³/h.

Hoval HomeVent

Друго голямо предимство при използването на комфортна вентилация е намаляването на праха, алергените и шума в дома, благодарение на вградените филтри висок клас F7 и премахване на нуждата от отваряне на прозорците за проветрение.

Hoval HomeVent

За хората, страдащи от алергии това е благодат. Място, в което те да се чувстват спокойни и защитени – техният дом. Възможно е също да се замени филтърът на подаван въздух с филтър с активен въглен.

Hoval HomeVent

Независимо каква е външната температура, комфортната вентилация ще подаде винаги затоплен въздух в помещението.

HomeVent може да работи и на температури под -15°С, без да има опасност от замръзване или необходимост от допълнително ел. подгряване на пресния външен въздух. Това е благодарение на ротационния топлообменник, който в зависимост от външната температура, преценява с каква скорост и колко количество въздух да подаде, така че вътре в помещението въздухът да се подава винаги затоплен през зимата. През решетката се подава въздух с 17-18°С, който още в първите 20 см след като навлезe в стаята, поради бавната скорост се затопля до 20°С, колкото е в помещението.

Решетки и въздуховоди се разполагат лесно в таван, стени или под.

Hoval HomeVent

Разполагането на решетките е с големи възможности. Система от гъвкави въздуховоди, гофрирани отвън и гладки отвътре, разпределя въздуха равномерно до всяка една решетка. Поради малкия диаметър от само 7,5 см, те лесно се скриват в окачен таван, стена, под или дори могат да бъдат забетонирани в бетонова плоча, ако това се заложи още на проектно ниво.

Веднъж инсталирана комфортната вентилация вече не представлява ангажимент.

Hoval HomeVent

Тя работи постоянно, денонощно, без прекъсване и това дори при минимална консумация на електро енергия – от 50W до 100 W в зависимост от големината на апарата и конкретния режим.

Hoval HomeVent

Апаратите HomeVent са изключително компактни и могат да бъдат монтирани на различни, удобни за клиента места. В сутерен, подпокривно пространство, междустълбищно пространство, гардероб, килер и други подходящи места. Тя работи безшумно и не отделя конденз, което премахва нуждата от дренажна система.

Благодарение на комфортната вентилация в пасивните и нискоенергийни къщи се осигурява постоянен комфорт и икономии.

Hoval HomeVent

Гарантира се достатъчно количество пресен въздух за всеки обитател – 30m³/h, концентрацията на CO2 в помещенията никога не достига 1000 ррm (граница на Петенкофер), избягва се навлизането на прах, алергени и др. вредности от околната среда, чрез употребата на поленови филтри (клас F7), енергийните загуби от пресния въздух са сведени до минимум с използването на високоефективни топлообменници – ротационен рекуператор, намаляват се разходите за отопление и охлаждане с до 20%, няма шум в дома от околната среда, както и е възпрепятствано разпространението на шум от помещение в помещение.

Може да харесате още...