Комфорт за спортуващи и зрители в обновената зала Триадица в София