Комисията за защита на конкуренцията не разрешава покупката на ЧЕЗ от „Интерком“

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) не одобри сделката за покупката от страна на „Инерком България“ ЕАД на „ЧЕЗ България“ ЕАД, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, „ЧЕЗ Електро България“ АД, „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД, „Фри Енерджи Проджект Орешец“ ЕАД, „Бара Груп“ ЕООД.

КЗК е установила след проучване, че съществува хоризонтално припокриване между дейностите на участниците в концентрацията на пазара на производство и доставка на едро на електрическа енергия от фотоволтаични централи.

На пазара на разпределение и снабдяване и доставка на електрическа енергия придобиваната група „ЧЕЗ Електро България“ АД е с естествено монополно положение за територията, определена в издадените ѝ лицензии. Паралелно, „ЧЕЗ Електро България“ АД и „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД, формират съществен пазарен дял на база търгувани количества ел. енергия на свободния пазар.

Въз основа на цялостния анализ КЗК заключава, че предвид вертикално интегрираната придобивана група ЧЕЗ, която разполага със стабилен финансов ресурс и опит в електроенергийния сектор, се създават предпоставки сделката да доведе до установяване или засилване на господстващото положение на обединената група. Комисията смята, че е налице основание да се приеме, че настоящата концентрация е от стратегическо значение за страната, като потенциалните ефекти от нея биха имали пряко отражения на националната сигурност.

Комисията счита, че наличието на съществени вертикални ефекти ще доведе до значително предимство на участниците в концентрацията пред техните конкуренти, което от своя би възпрепятствало ефективната конкуренция на пазара на електроенергия в България.

От „Инерком”  коментираха, че са изненадани от решението на КЗК и ще объсъдят предстоящите си действия. Според някои енергийни експерти, при обжалване на решението на комисията във Висшия административен съд (ВАС), то би могло да бъде отменено.


Вижте също...