Компактна абонатна станция от Meibes

В многоетажните сгради, абонатните станции за централно отопление и топла вода често се разполагат в шахти, от където излизат тръбите, отвеждащи парното и топлата вода към абонатите. Тъй като обичайно пространството в такива шахти е ограничено, немският производител Meibes, разработва компактната домашна абонатна станция LogoPack.

Децентрализираната станция за битово отопление и топла вода има мощност до 35kW респективно 12 л/мин. Размерите на уреда са 50 cм височина,  44.5 cм ширина и 16 cм дълбочина.

Контролер, интегриран в станцията, отваря потоците за вода и отопление само при завъртане на съответния кран. При затваряне на крана, клапанът се затваря, като по този начин се предотвратява допълнителното загряване на топлообменника. Така системата не изисиква складиране на топла вода, поради което домашната станция работи без излишни топлинни загуби.

Индивидуалното приложение на тази концепция предлага на обитателите на сградите високо ниво на комфорт. Те също така се възползват от икономичния начин на работа на станцията, който се отразява в намаляване на разходите за енергия. Жителите също така имат възможност винаги да наблюдават собствената си консумация чрез осигурени измервателни уреди. Точното таксуване води до пълна прозрачност на разходите.

Подобно на всички домашни станции, производителят доставя системата LogоPack напълно сглобена, което спестява време и пари за инсталиране и ремонт по време на монтажа и пускането в експлоатация, което е едно допълнително улеснение за собствениците, наемателите и наемодателите.


Вижте също...