Компактните термопомпи Dual Clima на Domusa Teknik

Испанската компания за отоплителна техника Domusa Teknik е основана през 1976г., като от 1999 год. е член на една от най- големите корпорации в Испания – Mondragon.  Вече четиридесет години тя развива дейност, фокусирана върху разработване и предлагане на продукти, осигуряващи оптимален топлинен комфорт. Продуктовото портфолио на компанията включва соларни системи за производство на топла вода, топлообменници, газови и нафтови котли, електрически котли, котли за изгаряне на биомаса и нафтови горелки.

Обогатявайки портфолиото си с високотехнологични и енергийно-ефективни решения клиентите на Рувекс АД вече могат да закупят компактните въздушни моноблок термопомпи Dual Clima на испанската компания Domusa Teknik.

Dual Clima е напълно окомплектован агрегат за отопление, охлаждане и БГВ (Битова гореща вода), който може да се комбинира с други източници на енергия – слънце, газ и нафта. Мощностите, в които се предлага са: 8, 11 и 16 kW, с отлична сезонна ефективност (рейтинг А++ и А+++). Една идеална алтернатива за тези, които избират възобновяем енергиен източник за домовете си.

Икономия

Въздухът, като източник, намалява общото потребление на енергия в дома до 70%, благодарение на използването на безплатната му енергия.

 

Многофункционалност

Може да се използва за постигане на необходимия кофорт в дома (отопление, охлаждане и БГВ).

 

Природосъобразност

Въздухът е чиста технология, която опазва околната среда. При неговото използване не се изпускат димни газове, тъй като не е необходимо да се изгаря нищо.

 

Безопасност

Това е една много по- безопасна система, която изисква по- малко поддръжка от системите с вътрешно тяло.

Термопомпите Dual Clima са оборудвани с компресор DC Inverter, който е тих, стабилен и високоефективен. Той модулира топлинната енергия според нуждите на Вашия дом. Чрез автоматичната настройка на мощността, циклите за включване/ изключване са намаляват, осигурявайки по- голяма надежност на системата. В резултат на това се намалява ненужното потребление.

Dual Clima има система, която намалява загубите, причинени от натрупването на лед в изпарителя. Енергийната ефективност на Dual Clima се счита за една от най-добрите в своята категория.

Monobloc технологията, в която цялата фреонова схема е инегрирана във външното тяло, което намалява риска от течове на газ/фреон и по този начин се избягват операциите за презареждане на газа. Контролното табло е инсталирано в дома, като имате пълен котрол над всички компоненти на системата, чрез лесна и интуитивна употреба. Режимът на „нощна работа” намалява нивата на шума от вентилаторите през нощните часове.

Рувекс АД представя в областта на отоплението и климатизацията пълната гама от термопомпи Dual Clima и пакет от решения за оптимизиране на енергийната ефективност на съоръженията, съхранението и разпределението на БГВ. Повече информация за предлаганите продукти, може да получите в офиса на фирма Рувекс АД.

Вижте също...