Компоненти за лъчисто и в частност водно подово отопление и охлаждане от Herz

Със своята над 110-годишна история фирма HERZ се е утвърдила като лидер сред производителите на компоненти за отоплителни инсталации. Дългогодишния опит в развойната дейност и производството са издигнали продуктите на фирмата до качествени нива прилягащи на най-изявените в бранша.

Една от областите, в която HERZ също предлага решения на високо ниво е водното лъчисто отопление и охлаждане.

Един от най-важните компоненти на тези инсталации са тръбите, които се замонолитват на пода или стената. С тяхното качество не бива да се правят никакви компромиси, тъй като евентуалните щети от теч биха били твърде тежки за отстраняване и финансовите загуби биха многократно превишили икономията постигната с монтирането на тръби с „изгодна” цена, която веднага говори и за съмнително качество.

Какво предлага HERZ? Това са HERZ – многослойни тръби от температурно-устойчив полиетилен с алуминиева вложка.

Технически данни:
– Външни диаметри 10 – 20 мм (за лъчисто отопление)
– Абсолютна плътност поотношение на кислород и водни пари
– Лазерно заварен алуминиев слой (с дебелина 0,2 мм при тръби FH16 и 18 мм)
– Макс. Работна температура 95°C
– Макс. Работно налягане 10 bar
– Трайност (живот) на тръбите при 70°C и 10 bar мин. 440 000 часа (50 години)
– Мин радиус на огъване без инструмент 5d
– Мин радиус на огъване с инструмент 3d

Излишно е да споменаваме, че тръбите притежават всички необходими сертификати и горните показатели са доказани и опитно.

Всяка система се оценява по надежността на най-слабия компонент. Така при една система от тръби и свързващи части е възможно и най-качествените тръби да бъдат компрометирани от лоши фитинги.

Тук фирма HERZ също има какво да покаже: HERZ – пресфитингите, заедно с тръбите са обединени в система наречена HERZ – PipeFix, която също е сертифицирана и носи със себе си гаранциите, вече като на едно цяло изделие.

– Патентована система за неразглобяемо свързване
– Разрешен е монтаж в мазилка (замаска)
– Частите в допир с водата са от устойчив на отделяне на цинк месинг – гаранция за дълъг живот
– Пресвтулка от неръждаема стомана V2A

Системата тръби и пресфитинги на HERZ e сертифицирана от SKZ (Немски център за полимерни материали) за полагане в инсталации заподовоотопление и охлаждане. И тук натрупания опит в производството и усъвършенстването на продуктите намира израз в сигурността на потребителите, които получават за системата 10-годишна гаранция.

Следващия компонент, който се отнася повече към правилното функциониране, отколкото към сигурността на системата е разпределителния колектор.

Неговата задача се свежда дотова да осигури правилна и равномерна циркулация във всички отоплителни респ. охладителни кръгове захранвани от него, както и да осигури начин за регулиране на температурата в отделните помещения.

Нали никой не би искал да получи подово отопление, което да загрява например само половината от пода в помещението? Ето как можем да се подигурим това да не се случва – използвайки разпределителни колектори с възможност за регулиране на дебита от HERZ.

Колекторите на HERZ са изработени от масивен месинг, предлагат сe в две дименсии: DN 25 (1“) и DN 32 (1¼“). Оборудвани са с регулиращи вентили на подаващата линия за настройка на правилния
дебит през всеки един кръг. Според възможния диапазон за измерване / регулиране дебитомерите са два типа: От 0 до 2,5 л/мин и от 0 до 6,0 л/мин.

На събирателния колектор са монтирани термостатни вложки с възможност за последващо оборудване с изпълнителни механизми на стайните температурни регулатори. И още:
– Монтирана арматура за пълнене/източване и обезвъздушаване;
– Изводи за отоплителните кръгове – ¾” евроконус;
– Възможен брой изводи 3 – 16;

Всички колектори на HERZ се предлагат в комплект от подаващ и събирателен, заедно със съответните скоби (стойки) за монтаж.

Регулираща техника от HERZ. Лъчистото отопление и охлаждане е характерно с различния работен температурен диапазон в сравнение с конвенционалните системи. В режим на отопление е по-ниска, съответно при охлаждане е по-висока. От друга страна всяка съвременна отоплителна (охладителна) система трябва да притежава възможността за регулиране на температурата в помещенията. По тази причина е необходима арматура, която да позволява съответното регулиране на температурата на флуида и/или в помещенията. Тази арматура обикновено работи заедно с още два компонента – изпълнителни механизми, които пък получават от своя страна сигнали от съответните измервателни и управляващи устройства.

В тази насока HERZ също предлага много решения, които биха могли да се комбинират в зависимост от конкретната ситуация и да осигурят пълен комфорт и максимална икономичност при експлоатацията на системата.

Регулираща арматура.
– Термостатични трипътни смесителни вентили
– Термостатични трипътни разделителни вентили
– Термостатични двупътни (зонови) вентили
– Трипътни пропорционални разделителни и сммеситални вентили

Изпълнителни механизми (задвижки)
– Механични термостатични глави с изнесен сензор за температурата на флуида.
– Електрически и термоелектрически задвижки за дву- и триточково регулиране, както и с постоянно действие.

Управляващи механизми
– Електронни механизми за регулиране на стайната температура и температурата на подавания флуид.

НОВО – РЕГУЛИРАЩА СТАНЦИЯ ЗА ПОДОВО ОТОПЛЕНИЕ Compact Floor


Вижте също...