Кондензен триходов котел TAU N

Калория представя на Вашето внимание кондензен триходов пламъчнотръбен котел TAU N.

С избора на този котел клиентът избира модерен, високоефективен и качествен продукт, който е проектиран да гарантира безопасно комфорта в неговия дом или офис в продължение на дълги години.

Продуктът е включен в регламента за ERP “Energy Related Product ”
и той е в съответствие с изискванията му.

Съответствия

Котлите TAU N са произведени в съответствие с:
− Директива за ефективност 92/42/EEC;
− Директива за електромагнитна съвместимост 2014/30/EU;
− Директива за ниско напрежение 2014/35/EU;
− Директива за газови уреди 2009/142/EC.

Моделите с мощност до 400 kW отговарят и на изискванията на Директива за енергийно свързани продукти 2009/125/EC и Европейски Регламент 813/2013.

Описание на продукта

TAU N са стоманени триходови кондензни водогрейни котли, предназначени за монтаж в котелно помещение. Въпреки, че са проектирани основно за подгряване на вода в отоплителни инсталации, при съчетаване с подходящ бойлер, те могат да се използват и за подгряване на вода за битови нужди (БГВ). Всички части, които са в контакт с димните газове са изработени от неръждаема стомана, стабилизирана с титан (AISI 316-TI). Това гарантира максимална защита от неблагоприятното и агресивно въздействие на конденза. Конструкцията на котела е с горивна камера в горната му част и сноп от гладки димогарни тръби в долната камера. По този начин се оптимизират топлообмена и кондензообразуването. Котелът има голямо водосъдържание, което е разпределено диференциално между горната и долната му част. Това позволява на изходящата вода бързо да достигне зададената температура, като запазва кондензиращия ефект и времето за загряване на водата около снопа тръби за възможно най-дълго време.

TAU N са оборудвани с горивни камери с ниско аеродинамично съпротивление и високотемпературна устойчивост. В димогарните тръби има вградени турбулатори, които повишават ефективността.

Тези котли са конструирани да работят на принципа на топлинната стратификация: в горната част на котела се намира зона с вода с висока температура, докато в долната част остава достатъчно количество студена вода, за да може да продължи процеса на кондензация.

Конструкцията на котела е проектирана да поема големи температурни разширения.

Особено внимание е обърнато на топлоизолирането на корпуса и вратата на котела. За целта е използвана високоплътна минерална вата с керамични нишки. Корпусът на котела е изолиран със слой от стъклена вата. Външните панели, които са прахово боядисани, също са изолирани със слой от стъклена вата. Предната врата на котела може да бъде напълно отворена, което значително улеснява ревизията, поддръжката и почистването на вътрешните компоненти на котела. Вратата на котела може да се отваря както наляво, така и надясно, без да е необходимо горелката да бъде демонтирана. Вратата фабрично е оборудвана с панти от лявата страна, които лесно могат да бъдат обърнати, ако инсталацията изисква отварянето ѝ да е в другата посока.

Конструкцията на котлите е окомплектована с Премикс или модулиращи газови горелки, които гарантират ниски нива на вредни емисии по време на експлоатацията.

Намалена е средната температура на котела, което води до по-бързо време за стартиране на работата му. Осигурена е вградена система за дренаж на кондензата.

 1 Горелка 11 Горивна камера
 2 Ревизионно стъкло 12 Димоотвод
 3 Врата 13 Фукс
 4 Външни панели 14 Ревизионно стъкло
 5 Подаваща вода 15 Отвеждане на конденза
 6 Отвор за присъединяване на предпазен клапан 16 Източване на котела
 7 Връщаща вода (високотемпературна инсталация) 17 Турбулатори
 8 Връщаща вода (нискотемпературна инсталация) 18 Димогарни тръби
 9 Пробка за сензор 19 Втори ход на димните газове
10 Пробка за сензор

(*) На TAU 1450 N-NC изводът на връщащата вода за нискотемпературна инсталация (8) е позициониран в задната част на котела, а изводът за предпазен клапан (6) е фланцови.

Контролни табла

Предложени са няколко решения за управление, благодарение на RIELLOtech табла за управление. Контролните табла RIELLOtech, съвместими със стоманените котли TAU N са посочени по-долу. Тези табла могат да покрият всички нужди на конкретната отоплителна инсталация и да управляват всички нейни компоненти.

Tech Clima TOP за централно отопление (1 директна и 2 смесени зони) и подгряване на топла вода за Б.Г.В., контрол на двустепенна или модулираща горелка. Могат да бъдат управлявани също така и слънчеви системи, както и котли в каскада.

Tech Clima Comfort за централно отопление (1 директна и 1 смесена зона) и подгряване на топла вода за Б.Г.В., контрол на едностепенна горелка. Могат да бъдат управлявани също така и слънчеви системи, както и котли в каскада.

Технически характеристики
 Описание Котел TAUN Premix
115 150 210 270 350
Тип на уреда Кондензен котел за централно отопление
В23-В23Р (*)
Гориво Всички газообразни горива
Категория на уреда Вижте горелката
Макс. вх. мощност (Qmax) HCV (LCV) kW 127,6
(115)
166,5
(150)
233,1
(210)
299,7
(270)
388,5
(350)
Мин. вх. мощност (Qmin) HCV (LCV) kW 88,8
(80)
123,2
(111)
167,6
(151)
234,2
(211)
300,8
(271)
Изходяща мощност kW 112 147 205 264 344
Макс. изх. мощност (80/60°C) P4 kW 112,4 146,6 205,2 246,3 343,7
Мин. изх. мощност (80/60°C) (Pn min) kW 78,4 108,2 147,5 207,2 266,4
30% от изх. мощност, темп. на връщане 30°C (P1) kW 33,7 44,0 61,6 79,3 103,1
Сезонна енергийна ефективност КПД ηs % 92 92 93 93 93
КПД при високотемп. режим η4 (80-60°C) HCV (LCV) % 88,0
(97,7)
88,0
(97,7)
88,0
(97,7)
88,2
(98,2)
88,5
(98,2)
КПД при Pn min (80/60°C) HCV (LCV) % 88,3
(98,0)
87,8
(97,5)
88,0
(97,7)
88,2
(97,9)
88,5
(98,3)
КПД при 30% в нискотемп. режим η1 с темп. на връщащата вода 30°C (HCV) % 97,6
(108,3)
97,7
(108,5)
98,5
(109,3)
98,4
(109,2)
97,9
(108,7)
Топлинни загуби към комина (Qmax) % 1,7 1,7 1,7 1,5  1,5
Топлинни загуби през корпуса при вкл. горелка % 0,3 0,3 0,3 0,5 1,0
Пад на налягане mbar 300 300 420 540 700
Температура на димните газове (ΔT) °C <45÷75 (**)
Емисии NOx при максимална входяща мощност (0% О2) mg/kWh 70 <60
Емисии СО при максимална мощност mg/kWh 0
Масов дебит на димните газове (Qmax) kg/sec 0,05 0,07 0,09 0,12 0,15
Аеродинамично съпротивление на горивната камера mbar 2,2 2,0 2,7 3,2 4,6
Обем на горивната камера dm³ 172 172 172 241 279
Пълен обем на димогарните тръби dm³ 246 272 292 413 482
Топлообменна повърхност 7,0 8,2 10,4 13,0 16,3
Волуметричен топлинен капацитет (Qmax) kW/m³ 669 872 1221 1120 1254
Специфичен топлинен товар kW/m² 16,2 18,0 19,9 20,4 20,9
Максимално производство на конденз l/h 11,0 18,4 27,4 31,9 40,9
Максимално работно налягане bar 6
Максимално допустима температура °C 110
Максимална работна температура °C 95
Пад на налягане ΔT 10°C mbar 50 43,2 36,0 54,0 46,4
Пад на налягане ΔT 20°C mbar 12,5 11,3 10,2 16,3 13,4
Водосъдържание l 375 323 360 495 555
Консумация при пълно натоварване (Elmax) W 440 400 430 450 1050
Консумация при частично натоварване (Elmin) W 130 140 160 180 250
W 20 20 20 20 20
(*)  В23Р е конфигурация, която може да се получи само с premix горелки;
(**) В зависимост от температурата на връщащата вода (30-60°C).

 

 

Технически характеристики
Описание Котел TAUN
450 600 800 1000 1250 1450
Тип на уреда Кондензен котел за централно отопление
В23-В23Р (*)
Гориво Всички газообразни горива
Категория на уреда Вижте горелката
Макс. вх. мощност (Qmax) HCV (LCV) kW 499,5
(450)
666,0
(600)
888,0
(800)
1110,0
(1000)
1387,5
(1250)
1609,5
(1450)
Мин. вх. мощност (Qmin) HCV (LCV) kW 389,6
(351)
500,6
(451)
667,1
(601)
889,1
(801)
1111,1
(1001)
1388,6
(1251)
Изходяща мощност kW 442 589 786 982 1228 1424
Макс. изх. мощност (80/60°C) P4 kW 441,9 589,2 785,6 982,0 1227,5 1423,9
Мин. изх. мощност (80/60°C) (Pn min) kW 345,0 443,3 590,8 787,4 984,0 1229,7
30% от изх. мощност, темп. на връщане 30°C (P1) kW 132,6 176,8 235,7 294,6 368,3 427,2
КПД при високотемп. режим η4 (80-60°C) HCV (LCV) % 88,5
(98,2)
88,5
(98,2)
88,5
(98,2)
88,5
(98,2)
88,5
(98,2)
88,5
(98,2)
КПД при Pn min (80/60°C) HCV (LCV) % 88,6
(98,3)
88,6
(98,3)
88,6
(98,3)
88,6
(98,3)
88,6
(98,3)
88,6
(98,3)
КПД при 30% в нискотемп. режим η1 с темп. на връщащата вода 30°C (HCV) % 97,9
(108,7)
97,9
(108,7)
97,9
(108,7)
97,9
(108,7)
97,9
(108,7)
97,9
(108,7)
Топлинни загуби към комина (Qmax) % 1,9
Топлинни загуби през корпуса при вкл. горелка % 0,6
Пад на налягане % <0,2
Температура на димните газове (ΔT) °C <45÷75 (**)
Масов дебит на димните газове (Qmax) (***) kg/sec 0,20 0,26 0,33 0,43 0,54 0,63
Аеродинамично съпротивление на горивната камера mbar 5,0 5,5 5,7 6,3 6,8 7,4
Обем на горивната камера dm³ 442 496 753 845 1037 1249
Пълен обем на димогарните тръби dm³ 737 860 1290 1454 1763 2097
Топлообменна повърхност 21,8 28,8 39,6 46,5 56,2 62,3
Волуметричен топлинен капацитет (Qmax) kW/m³ 1018 1210 1062 1183 1205 1161
Специфичен топлинен товар kW/m² 20,1 20,3 18,5 21,0 21,7 22,6
Максимално производство на конденз l/h 52,2 73,8 88,0 111,4 132,7 159,5
Максимално работно налягане bar 6
Максимално допустима температура °C 110
Максимална работна температура °C 95
Пад на налягане ΔT 10°C mbar 33,8 30,2 128,7 121,5 100,4 150,1
Пад на налягане ΔT 20°C mbar 9,0 8,5 28,7 30,6 28,4 36,3
Водосъдържание l 743 770 1320 1395 1825 1900
(*)    В23Р е конфигурация, която може да се получи само с premix горелки;
(**)  В зависимост от температурата на връщащата вода (30-60°C);
(***) при Pn max и Tm=80°C и CO2=10,3%.

Габаритни размери и тегло

Описание TAU N
115 150 210 270 350 450 600 800 1000 1250 1450
А – широчина на основата мм 690 690 690 750 750 790 790 980 980 1070 1130
B – обща широчина мм 760 760 760 820 820 890 890 1080 1080 1170 1225
L – обща дължина мм 1445 1445 1445 1630 1830 2035 2035 2560 2810 3010 3080
L1 – дължина на основата мм 1295 1295 1295 1470 1670 1875 2075 2400 2650 2850 2850
H – вис. на хидравлични връзки мм 1315 1315 1315 1450 1450 1630 1630 1910 1910 2030 2180
H1 – вис. на котела мм 1300 1300 1300 1437 1437 1615 1615 1900 1900 2015 2167
D – вис. на монтаж на горелката мм 925 925 925 1030 1030 1235 1235 1390 1390 1495 1590
Тегло на котела kg 480 510 530 677 753 1095 1250 1870 2085 2515 3050
Тегло на външните панели kg 50 50 50 60 70 90 120 140 160 215 230

Инсталиране

Стоманените котли R TAU N трябва да бъдат монтирани в специално предвидени за целта котелни помещения, оборудвани с адекватна вентилация и отговарящи на всички законови изисквания.

Препоръчва се котелът да се инсталира на фундамент, за да се предотврати засмукването на прах от вентилатора на горелката.

Линията за захранване на горелката с газ трябва да бъде инсталирана по такъв начин, че панелите и вратата на котела да могат да се отварят, без да се налага демонтиране на горелката.

Описание TAU N
115 150 210 270 350 450 600 800 1000 1250 1450
B – широчина мм 750 750 750 850 850 900 900 1000 1000 1200 1250
L – дължина мм 1350 1350 1350 1620 1820 1930 2140 2400 2700 2920 3100
H1 – вис. на котела мм 1420 1420 1420 1540 1540 1700 1700 2010 2010 2130 2280

Схеми на инсталиране

1 Котел Riello TAU N 12 Контролен панел за бойлер (Riello 7200)
2 Колектори (водоразпределител/водосъдържател) 13 Кран за източване на бойлера
3 Спирателен кран 14 Разширителен съд БГВ
4 Циркулационна помпа 15 Филтър
5 Възвратен клапан 16 Редуцир вентил
6 Автоматичен обезвъздушител 17 Сифон
7 Предпазен клапан 18 Отвеждане на конденза
8 Кран за източване 19 Канал
9 Предпазен клапан на бойлера 20 Топломер
10 Кран за допълване 21 Трипътен вентил с ел. задвижка
11 Разширителен съд на отопл. инсталация

Отвеждане на димните газове

Отвеждането на димните газове трябва да се извършва през предвиден за целта комин. Трябва да има кондезна тапа, а връзката му към котела трябва да е изпълнена под наклон поне 3° в посока към котела.

Описание TAU N
115 150 210 270 350 450 600 800 1000 1250 1450
H – присъедин. на димоотвода мм 515 515 515 545 545 645 645 680 680 720 805
∅ i диаметър на димоотвода мм 160 200 200 250 250 300 300 350 350 400 450

 

Отличните топлотехнически показатели, високото качество, широката гама от термични диапазони, улеснени монтаж и сервизиране, правят водогрейните котли TAU N универсални за приложение в различни сфери на битовото и промишлено топлоснабдяване.

За контакти и повече информация – Калория.

Може да харесате още...