Кондензен триходов котел TAU N

Калория представя на Вашето внимание кондензен триходов пламъчнотръбен котел TAU N.

С избора на този котел клиентът избира модерен, високоефективен и качествен продукт, който е проектиран да гарантира безопасно комфорта в неговия дом или офис в продължение на дълги години.

Продуктът е включен в регламента за ERP „Energy Related Product “
и той е в съответствие с изискванията му.

Съответствия

Котлите TAU N са произведени в съответствие с:
− Директива за ефективност 92/42/EEC;
− Директива за електромагнитна съвместимост 2014/30/EU;
− Директива за ниско напрежение 2014/35/EU;
− Директива за газови уреди 2009/142/EC.

Моделите с мощност до 400 kW отговарят и на изискванията на Директива за енергийно свързани продукти 2009/125/EC и Европейски Регламент 813/2013.

Описание на продукта

TAU N са стоманени триходови кондензни водогрейни котли, предназначени за монтаж в котелно помещение. Въпреки, че са проектирани основно за подгряване на вода в отоплителни инсталации, при съчетаване с подходящ бойлер, те могат да се използват и за подгряване на вода за битови нужди (БГВ). Всички части, които са в контакт с димните газове са изработени от неръждаема стомана, стабилизирана с титан (AISI 316-TI). Това гарантира максимална защита от неблагоприятното и агресивно въздействие на конденза. Конструкцията на котела е с горивна камера в горната му част и сноп от гладки димогарни тръби в долната камера. По този начин се оптимизират топлообмена и кондензообразуването. Котелът има голямо водосъдържание, което е разпределено диференциално между горната и долната му част. Това позволява на изходящата вода бързо да достигне зададената температура, като запазва кондензиращия ефект и времето за загряване на водата около снопа тръби за възможно най-дълго време.

TAU N са оборудвани с горивни камери с ниско аеродинамично съпротивление и високотемпературна устойчивост. В димогарните тръби има вградени турбулатори, които повишават ефективността.

Тези котли са конструирани да работят на принципа на топлинната стратификация: в горната част на котела се намира зона с вода с висока температура, докато в долната част остава достатъчно количество студена вода, за да може да продължи процеса на кондензация.

Конструкцията на котела е проектирана да поема големи температурни разширения.

Особено внимание е обърнато на топлоизолирането на корпуса и вратата на котела. За целта е използвана високоплътна минерална вата с керамични нишки. Корпусът на котела е изолиран със слой от стъклена вата. Външните панели, които са прахово боядисани, също са изолирани със слой от стъклена вата. Предната врата на котела може да бъде напълно отворена, което значително улеснява ревизията, поддръжката и почистването на вътрешните компоненти на котела. Вратата на котела може да се отваря както наляво, така и надясно, без да е необходимо горелката да бъде демонтирана. Вратата фабрично е оборудвана с панти от лявата страна, които лесно могат да бъдат обърнати, ако инсталацията изисква отварянето ѝ да е в другата посока.

Конструкцията на котлите е окомплектована с Премикс или модулиращи газови горелки, които гарантират ниски нива на вредни емисии по време на експлоатацията.

Намалена е средната температура на котела, което води до по-бързо време за стартиране на работата му. Осигурена е вградена система за дренаж на кондензата.

 1Горелка11Горивна камера
 2Ревизионно стъкло12Димоотвод
 3Врата13Фукс
 4Външни панели14Ревизионно стъкло
 5Подаваща вода15Отвеждане на конденза
 6Отвор за присъединяване на предпазен клапан16Източване на котела
 7Връщаща вода (високотемпературна инсталация)17Турбулатори
 8Връщаща вода (нискотемпературна инсталация)18Димогарни тръби
 9Пробка за сензор19Втори ход на димните газове
10Пробка за сензор

(*) На TAU 1450 N-NC изводът на връщащата вода за нискотемпературна инсталация (8) е позициониран в задната част на котела, а изводът за предпазен клапан (6) е фланцови.

Контролни табла

Предложени са няколко решения за управление, благодарение на RIELLOtech табла за управление. Контролните табла RIELLOtech, съвместими със стоманените котли TAU N са посочени по-долу. Тези табла могат да покрият всички нужди на конкретната отоплителна инсталация и да управляват всички нейни компоненти.

Tech Clima TOP за централно отопление (1 директна и 2 смесени зони) и подгряване на топла вода за Б.Г.В., контрол на двустепенна или модулираща горелка. Могат да бъдат управлявани също така и слънчеви системи, както и котли в каскада.

Tech Clima Comfort за централно отопление (1 директна и 1 смесена зона) и подгряване на топла вода за Б.Г.В., контрол на едностепенна горелка. Могат да бъдат управлявани също така и слънчеви системи, както и котли в каскада.

Технически характеристики
 ОписаниеКотел TAUN Premix
115150210270350
Тип на уредаКондензен котел за централно отопление
В23-В23Р (*)
ГоривоВсички газообразни горива
Категория на уредаВижте горелката
Макс. вх. мощност (Qmax) HCV (LCV)kW127,6
(115)
166,5
(150)
233,1
(210)
299,7
(270)
388,5
(350)
Мин. вх. мощност (Qmin) HCV (LCV)kW88,8
(80)
123,2
(111)
167,6
(151)
234,2
(211)
300,8
(271)
Изходяща мощностkW112147205264344
Макс. изх. мощност (80/60°C) P4kW112,4146,6205,2246,3343,7
Мин. изх. мощност (80/60°C) (Pn min)kW78,4108,2147,5207,2266,4
30% от изх. мощност, темп. на връщане 30°C (P1)kW33,744,061,679,3103,1
Сезонна енергийна ефективност КПД ηs%9292939393
КПД при високотемп. режим η4 (80-60°C) HCV (LCV)%88,0
(97,7)
88,0
(97,7)
88,0
(97,7)
88,2
(98,2)
88,5
(98,2)
КПД при Pn min (80/60°C) HCV (LCV)%88,3
(98,0)
87,8
(97,5)
88,0
(97,7)
88,2
(97,9)
88,5
(98,3)
КПД при 30% в нискотемп. режим η1 с темп. на връщащата вода 30°C (HCV)%97,6
(108,3)
97,7
(108,5)
98,5
(109,3)
98,4
(109,2)
97,9
(108,7)
Топлинни загуби към комина (Qmax)%1,71,71,71,5 1,5
Топлинни загуби през корпуса при вкл. горелка%0,30,30,30,51,0
Пад на наляганеmbar300300420540700
Температура на димните газове (ΔT)°C<45÷75 (**)
Емисии NOx при максимална входяща мощност (0% О2)mg/kWh70<60
Емисии СО при максимална мощностmg/kWh0
Масов дебит на димните газове (Qmax)kg/sec0,050,070,090,120,15
Аеродинамично съпротивление на горивната камераmbar2,22,02,73,24,6
Обем на горивната камераdm³172172172241279
Пълен обем на димогарните тръбиdm³246272292413482
Топлообменна повърхност7,08,210,413,016,3
Волуметричен топлинен капацитет (Qmax)kW/m³669872122111201254
Специфичен топлинен товарkW/m²16,218,019,920,420,9
Максимално производство на кондензl/h11,018,427,431,940,9
Максимално работно наляганеbar6
Максимално допустима температура°C110
Максимална работна температура°C95
Пад на налягане ΔT 10°Cmbar5043,236,054,046,4
Пад на налягане ΔT 20°Cmbar12,511,310,216,313,4
Водосъдържаниеl375323360495555
Консумация при пълно натоварване (Elmax)W4404004304501050
Консумация при частично натоварване (Elmin)W130140160180250
W2020202020
(*)  В23Р е конфигурация, която може да се получи само с premix горелки;
(**) В зависимост от температурата на връщащата вода (30-60°C).

 

 

Технически характеристики
ОписаниеКотел TAUN
450600800100012501450
Тип на уредаКондензен котел за централно отопление
В23-В23Р (*)
ГоривоВсички газообразни горива
Категория на уредаВижте горелката
Макс. вх. мощност (Qmax) HCV (LCV)kW499,5
(450)
666,0
(600)
888,0
(800)
1110,0
(1000)
1387,5
(1250)
1609,5
(1450)
Мин. вх. мощност (Qmin) HCV (LCV)kW389,6
(351)
500,6
(451)
667,1
(601)
889,1
(801)
1111,1
(1001)
1388,6
(1251)
Изходяща мощностkW44258978698212281424
Макс. изх. мощност (80/60°C) P4kW441,9589,2785,6982,01227,51423,9
Мин. изх. мощност (80/60°C) (Pn min)kW345,0443,3590,8787,4984,01229,7
30% от изх. мощност, темп. на връщане 30°C (P1)kW132,6176,8235,7294,6368,3427,2
КПД при високотемп. режим η4 (80-60°C) HCV (LCV)%88,5
(98,2)
88,5
(98,2)
88,5
(98,2)
88,5
(98,2)
88,5
(98,2)
88,5
(98,2)
КПД при Pn min (80/60°C) HCV (LCV)%88,6
(98,3)
88,6
(98,3)
88,6
(98,3)
88,6
(98,3)
88,6
(98,3)
88,6
(98,3)
КПД при 30% в нискотемп. режим η1 с темп. на връщащата вода 30°C (HCV)%97,9
(108,7)
97,9
(108,7)
97,9
(108,7)
97,9
(108,7)
97,9
(108,7)
97,9
(108,7)
Топлинни загуби към комина (Qmax)%1,9
Топлинни загуби през корпуса при вкл. горелка%0,6
Пад на налягане%<0,2
Температура на димните газове (ΔT)°C<45÷75 (**)
Масов дебит на димните газове (Qmax) (***)kg/sec0,200,260,330,430,540,63
Аеродинамично съпротивление на горивната камераmbar5,05,55,76,36,87,4
Обем на горивната камераdm³44249675384510371249
Пълен обем на димогарните тръбиdm³7378601290145417632097
Топлообменна повърхност21,828,839,646,556,262,3
Волуметричен топлинен капацитет (Qmax)kW/m³101812101062118312051161
Специфичен топлинен товарkW/m²20,120,318,521,021,722,6
Максимално производство на кондензl/h52,273,888,0111,4132,7159,5
Максимално работно наляганеbar6
Максимално допустима температура°C110
Максимална работна температура°C95
Пад на налягане ΔT 10°Cmbar33,830,2128,7121,5100,4150,1
Пад на налягане ΔT 20°Cmbar9,08,528,730,628,436,3
Водосъдържаниеl7437701320139518251900
(*)    В23Р е конфигурация, която може да се получи само с premix горелки;
(**)  В зависимост от температурата на връщащата вода (30-60°C);
(***) при Pn max и Tm=80°C и CO2=10,3%.

Габаритни размери и тегло

ОписаниеTAU N
115150210270350450600800100012501450
А – широчина на основатамм69069069075075079079098098010701130
B – обща широчинамм7607607608208208908901080108011701225
L – обща дължинамм14451445144516301830203520352560281030103080
L1 – дължина на основатамм12951295129514701670187520752400265028502850
H – вис. на хидравлични връзкимм13151315131514501450163016301910191020302180
H1 – вис. на котеламм13001300130014371437161516151900190020152167
D – вис. на монтаж на горелкатамм92592592510301030123512351390139014951590
Тегло на котелаkg480510530677753109512501870208525153050
Тегло на външните панелиkg505050607090120140160215230

Инсталиране

Стоманените котли R TAU N трябва да бъдат монтирани в специално предвидени за целта котелни помещения, оборудвани с адекватна вентилация и отговарящи на всички законови изисквания.

Препоръчва се котелът да се инсталира на фундамент, за да се предотврати засмукването на прах от вентилатора на горелката.

Линията за захранване на горелката с газ трябва да бъде инсталирана по такъв начин, че панелите и вратата на котела да могат да се отварят, без да се налага демонтиране на горелката.

ОписаниеTAU N
115150210270350450600800100012501450
B – широчинамм7507507508508509009001000100012001250
L – дължинамм13501350135016201820193021402400270029203100
H1 – вис. на котеламм14201420142015401540170017002010201021302280

Схеми на инсталиране

1Котел Riello TAU N12Контролен панел за бойлер (Riello 7200)
2Колектори (водоразпределител/водосъдържател)13Кран за източване на бойлера
3Спирателен кран14Разширителен съд БГВ
4Циркулационна помпа15Филтър
5Възвратен клапан16Редуцир вентил
6Автоматичен обезвъздушител17Сифон
7Предпазен клапан18Отвеждане на конденза
8Кран за източване19Канал
9Предпазен клапан на бойлера20Топломер
10Кран за допълване21Трипътен вентил с ел. задвижка
11Разширителен съд на отопл. инсталация

Отвеждане на димните газове

Отвеждането на димните газове трябва да се извършва през предвиден за целта комин. Трябва да има кондезна тапа, а връзката му към котела трябва да е изпълнена под наклон поне 3° в посока към котела.

ОписаниеTAU N
115150210270350450600800100012501450
H – присъедин. на димоотводамм515515515545545645645680680720805
∅ i диаметър на димоотводамм160200200250250300300350350400450

 

Отличните топлотехнически показатели, високото качество, широката гама от термични диапазони, улеснени монтаж и сервизиране, правят водогрейните котли TAU N универсални за приложение в различни сфери на битовото и промишлено топлоснабдяване.

За контакти и повече информация – Калория.


Вижте също...