pixel

Конкурс за добив на нефт и природен газ в Черно море

gaz

Правителството одобри откриването на производство за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ в площ „Блок 1-21 Хан Аспарух”, разположена в изключителната икономическа зона на България в Черно море.

Площта е с размер 14 220 кв. км, а срокът на разрешението е пет години с право на продължение.

Срокът за закупуване на конкурсните книжа е до 17.00 ч. на 120-ия ден от обнародването на решението в „Официален вестник” на Европейския съюз, а срокът за подаване на заявленията за участие в конкурса е до 17.00 часа на 140-ия ден също от обнародването на решението.

Бъдещият титуляр на разрешението ще заплаща годишна такса площ в размер на 426 600 лв., а в случай на откриване на находище той се определя пряко за концесионер за добив при условията на Закона за подземните богатства.

Може да харесате още...