Конструкцията на самозасмукващите помпи Argal от Адара Инженеринг позволява по-големи смукателни височини

Самозасмукващите помпи са необходимо и ефективно оборудване в различни сектори на индустрията и доказателство за това е неизменното им присъствие в портфолиото на компаниите, произвеждащи помпени решения. Един от лидерите в бранша – италианският производител Argal, е разработил три различни модела, работещи на този принцип, всеки – със своите специфики и области на приложение. Повече за самозасмукващите помпи на Argal ни разказаха специалистите от утвърденото българско дружество Адара Инженеринг, партньор на италианската компания у нас.

„Процесът на самозасмукване позволява на помпения агрегат да достигне сам до напълно залято състояние, използвайки при първоначалното засмукване въздуха от смукателния тръбопровод, който после се смесва с течността. След неколкократно завъртане на работното колело на помпата, въздухът се отделя в предназначена за това камера и излиза през тръба със същата функция“, обясниха принципа на действие на самозасмукващите помпи от Адара Инженеринг.

„По-важното са предимствата на този тип агрегати. Самозасмукващите помпи всъщност се самозаливат преди да започнат същинската си работа и по този начин не се налага на смукателния тръбопровод да има цедка и обратен клапан. Те са добър заместител на по-ненадеждните струйни или вакуумни помпи, особено в индустриалните процеси, където често различните флуиди причиняват запушвания и повреди“, изтъкнаха още от Адара Инженеринг.

Конструкцията на самозасмукващите помпи Argal е разработена с оглед на това те да могат да работят  при по-големи смукателни височини и с по-кратко време на стартиране. Ето и какви други предимства на италианската марка ни представиха от техния български партньор:
– Самозасмукващите помпи могат да работят с тежки течности (с голямо специфично тегло), без да се намалява производителността на агрегата. Това се постига чрез инсталиране на електромотири с по-висока мощност;
– При версията с магнитен куплунг се използва E-CTFE, което гарантира несравнима химична устойчивост в сравнение с други подобни полимери;
– Версиите с механично уплътнение имат три стандартизирани мотора: Hippo (ZMA), Elk (TMA G1) и Rhino (TMA G2).

Elk (TMA G1) (max Q: 2.4 m³/h) са помпи с периферно, магнитно задвижване и много кратко време за стартиране. При този модел моторът е реверсивен, чрез което се обръща посоката на флуидния поток. На илюстрацията можете да видите схема на принципа на работа в три фази – 1. Фаза на покой; 2. Фаза на самозасмукване; 3. Фаза на изпомпване. Моделът се използва основно за пренос на покрития, лакове, пасти, индустриални масла, разтворители и хидроксиди.

Hippo (ZMA) (max Q: 50 m³/h) са помпи за химични течности, без клапан с педално управление и затова се поставят на ремарке. Могат да се изпълнят с единично или двойно механично уплътнение, а смукателната им височина достига 5 m. Работното колело е отворено, което прави помпата подходяща за течности, съдържащи твърди суспендирани частици – най-вече вода с примеси.

Rhino (TMA G2) (max Q: 17 m³/h) е модел, разработен от инженерите на Argal, за който те очакват международен патент. Накратко – това е радиална, самозасмукваща, двуфазна турбо помпа, която се произвежда от термопластични или флурирани полимери с еднакво силна химическа устойчивост. Целта на разработката е да се осигури помпа, която да работи еднакво добре както с течности с голяма плътност, така и с течности с високо налягане на парите. Флуидите, за които най-вече се използва тази помпа, включват: покрития, лакове, масла, хидроксиди, разтворители и гипс.

На схемата долу са показани трите работни фази на модела – 1. Фаза на покой; 2. Фаза на самозасмукване; 3. Фаза на изпомпване.

„Различните видове самозасмукващи поми на Argal намират разнообразни приложения в химическата, фармацевтичната, козметичната и хранително-вкусовата промишленост, както и при третирането на отпадъчни води“, заявяват още от Адара Инженирнг и добавят: „Например, турбо помпата  Rhino може да пренася киселини при максимална смукателна височина от 4 m, включително сярна (98%), азотна, фосфорна, натриев хипохлорит, сода каустик и хлориди 33%“.

Източник на снимковия материал и видеото: Адара Инженеринг и Argal.

Вижте също...