Контролерите Tracer SC+ на Trane осигуряват гъвкавост и ефективност за Mitsubishi Electric N-Generation City Multi VFR системите

Платформата за управление Trace SC+ на Trane вече се интегрира с технологията за променлив обем на хладилния агент (VRF) на Mitsubishi Electric N-Generation CITY MULTI. Интуитивният онлайн потребителски интерфейс позволява бързи настройки и максимизира комфорта, гъвкавостта и ефективността на работещи и посетители в сгради с търговско предназначение.

Когато е интегриран в ефективна VRF система, Tracer SC+ осигурява видимост на контролерите за повишено натоварване и енергийна ефективност. Trace SC+ позволява на мениджърите по подръжката на търговски обекти да наблюдават и управляват многобройни сгради от почти всяка точка на света. Tracer SC + допринася за постигането на целите за комфорт и устойчивост, чрез използването на дигитални операции, облачен анализ и интегриран зонален контрол.

Вижте също...