Котел HERZ Pelletstar – икономично, практично и екологично отопление с пелети

Утвърдилият се от години на пазара в цяла Европа котел, с модерен дизайн, HERZ-Pelletstar BioControl се отличава при експлоатацията си с икономичност и просто обслужване. По системата ”Plug and Play” – само включваме и се топлим – това е идеалното екологично и напълно автоматизирано съоръжение за отопление.

Красив дизайн и безспорна функционалност – котелът за биомаса (дървесни пелети) от HERZ Feuerungstechnik ще  ви очарова с възможности си.

Компактните размери и еднофазовото му електрозахранване (230 V) ще ви спестят неприятности още при проектирането и изпълнението на котелното. Трифазно захранване е необходимо само при някои от многото варианти на складово стопанство за работа на шнековете за зареждане с гориво.

Eто и някои от основните предимства на Pelletstar:

1. Управление BioControl 3000. Централен контролер.
2. Устойчива на високи температури горивна камера от легирана стомана.
3. Автоматична падаща скара.
4. Автоматично запалване с горещ въздух.
5. Казанчетата за пепелта от горивната камера и топлообменниците се обслужват лесно от предната страна.
6. Сертифицирана защита от обратно горене.
7. Тръбен топлообменник с турболатори и автоматично почистване.
8. Р егулиране с ламбда-сонда автоматичен контрол на изгорелите газове и горенето.
9. Смукателен вентилатор с регулиране и контрол на оборотите за максимална експлоатационна безопасност.
10. Ефективна топлоизолация за минимални топлинни загуби.

  1   Р егулиране с HERZ BioControl 3000

Централно управление за :
– до 6 отоплителни кръга (помпи и смесителни вентили);
– приготвяне на битова топла вода;
– буферен съд;
– температурата на връщащата линия (помпи и смесителни вентили);
– опростено и удобно екранно меню;
– възможност за модулно надграждане за регулиране на соларен кръг, както и за допълнителни отоплителни кръгове (макс. 6 кръга или 5 кръга и соларен кръг).

  2   Горивна камера от високотемпературно устойчива легирана стомана

Изработена от високотемпературоустойчива стомана – за максимална продължителност на живот.

  3   Автоматично почистване чрез падаща скара

– Цялостно изчистване на скарата чрез автоматичното й завъртане и попадане в матрица. Не се изисква намесата на човешка ръка.
– Благодарение на чистата скара се гарантира оптимален приток на въздух.
– Образувалата се в горивната камера пепел се отвежда в намиращия се отдолу пепелник. Така обслужване на HERZ – pelletstar BioControl се налага едва през няколко седмици, в зависимост от качеството на горивото.

  8   Енергоспестяващо изгаряне посредством ламбда-сонда

– Благодарение на вградената ламбда-сонда, която следи непрекъснато състава на изгорелите газове се постигат максимално добро изгаряне и минимални стойности на вредните емисии.
– Ламбда-сондата управлява притока на въздух и по този начин се постига винаги пълно изгаряне, дори и при работа на ниска мощност.
– Резултатите са намалено потребление на гориво и ниски стойности на вредните емисии дори при различно качество на горивото.

 10  Автоматично почистване на топлообменниците

– Повърхностите на топлообменника се почистват автоматично по време на работа, чрез вградени турболатори.
– Постоянно високият КПД, вследствие на почистените площи на топлообменника, спомага за ниския разход на гориво.
– Вградените и изтеглящи се напред казанчета за пепелта позволяват лесното й почистване.

Като резултат от всичко това котелът Pelletstar ни предоставя:

– извънредно висок КПД (> 93%);
– управление на цялата отоплителната система;
– оптимална технологична сигурност;
– свобода и гъвкавост при разполагавето му в котелното, благодарение на малките габарити и различни системи за зареждане с гориво.

Освен компактния вариант – с бункер за ръчно пълнене, съществуват многобройни варианти на системи за подаване на гориво от склад. Захранването на котела с пелети се осъществява посредством:

– система от транспортни шнекове;
– пневматичен транспорт;
– комбинация от двата типа – шнек + пневматика.

Основният склад бива или отделно обособено помещение (фиг. 2), или конструкция (силоз) с подходяща вместимост (фиг. 1).

При обособяването на такива складови помещения потребителят е  максимално разтоварен от грижи за своя «енергиен приятел», който автоматично ще се зарежда с гориво и то за много продължително време. Неговото задължение ще е сведено до това, през известен период от време да отстранява пепелта, насъбрала се в казанчето под горивната камера. Разбира се, няма да му се налага да почиства нито горивната камера, нито топлообменниците  в задната част на котела – това става автоматично. Към всичко това можем да добавим  и абсолютно оптимизираното и пълно т.е. ефективно изгаряне, осигурено от електрониката  във връзка с ламбда-сондата. Благодарение на това се достига възможно най-висок КПД, а следователно и най-ниска цена на получената топлина за собственика, която  ще остави само приятното чувството за добра инвестиция – финансова и екологична.

За контакти и повече информация – www.herz.bg


Вижте също...