Котел на твърдо гориво BURNiT WBS Magna 250 kW

Стоманеният котел на твърдо гориво BURNiT WBS Magna 250 kW е предназначен за отопление на големи помещения. Той е идеалното решение за учебни и здравни заведения, жилищни кооперации, заводи, халета, складови помещения и други обществени и промишлени сгради.

Внушителното по размери изделие е комбинация от съвременни инженерни решения и влагане на висококачествени материали. Лесен е за транспортиране и монтаж. BURNiT WBS Magna 250 kW е с възможност за свързване към отворена или затворена отоплителна система, адаптиране и монтаж на пелетна, газова или нафтова горелка.

Котелът на твърдо гориво е тестван съгласно европейските норми за EN 303-5, клас 3.

Препоръчителното гориво е дърва с влажност до 20% и дървени брикети.

Предимства:
– Максималното работно налягане е 4 bar и обезпечава поддържането на големи отоплителни системи
– Горивната камера е с голяма топлообменна повърхност и ниско камерно съпротивление
– Горивна камера с триходово движение на изгорелите газове през димогарните тръби, защитени от водна риза.
– Лесно почистване на димогарните тръби благодарение на ревизионната врата в горната част на котела
– Голямата врата на горивната камера улеснява зареждането на дърва с дължина до един метър!
– Възможност за монтиране на пелетна, нафтова или газова горелка
– Окуляр за визуален контрол на горивния процес
– Демонтируема обшивка
– Елементи, осигуряващи безопасност:
1) Предпазен клапан, настроен на 4 bar (опция);
2) Термостатичен регулатор на тягата;
3) Коминна клапа за регулиране на тягата;
4) Термометър

Елементи на котел на твърдо гориво BURNiT WBS Magna 250 kW

фиг. 1 Котел на твърдо гориво BURNiT WBS Magna 250 kW изглед отпред и отзад

фиг. 2

1. Изход за топла вода;

2. Предпазна линия;

3. Изолация от високотемпературна вата;

4. Димогарни тръби;

5. Водна риза;

6. Триходов път на димните газове;

7. Горивна камера;

8. Тръбна решетка;

9. Отвори за транспортиране.

10. Врата за регулиране на входящия въздух;

11. Фланец за присъединяване на горелка.

12. Врата за зареждане;

13. Ревизионна врата.

Технически характеристики:

За контакти и повече информация.