pixel

Котлите на пелети TANGRA бяха сертифицирани от TUV

Котлите на пелети TANGRA бяха сертифицирани от TUV

Гамата котли за отопление на пелети TANGRA HP и TANGRA CL, произвеждани от фирма „ТАНГРА“, бяха изпитани и сртифицирани от германската техническа сертифицираща организация TÜV Rheinland по новият стандарт 303-5:2012. Изпитанията продължиха близо 2 месеца и успешно приключиха в средата на месец септември.

Всичките отоплителни уреди на твърдо гориво (дърва, въглища и брикети, пелети и екобрикети) са част от продуктите със задължителна сертификация от независима лаборатория. През 2011 година, фирма „ТАНГРА“ сертифицира цялата си гама от пелетни котли по задължителният стандарт за отоплителни уреди за битови нужди БДС EN 14785. През тази година влезе в сила новият стандарт БДС EN 303-5:2012 за отоплителните уреди. В него са въведени новите по-строги изисквания към изхвърлените емисии и опазването на околната среда. Така, екипът на фирма „ТАНГРА“ заедно с германската техническа сертифицираща организация TÜV извърши новите изпитания и процес на сертифициране. Всички котли на пелети TANGRA покриха изискванията и доказаха в лабораториите на TÜV, освен високата си ефективност и в пъти по-ниските отколкото в стандарта допустимите емисии СО.

Фирма „ТАНГРА“ произвежда пелетни котли с различни мощности за битови и индустриални цели:

TANGRA HP30 – отоплителна мощност от 17kW до 30kW, автоматично самопочистване, чрез съвременна електропневматична система и вграден воден съд с обем 320л. КПД: 94%

TANGRA CL35 – отоплителна мощност от 17kW до 35kW, автоматично самопочистване, чрез съвременна електропневматична система, възможност за ляв и десен монтаж, вграден воден съд с обем 120л. и опция за автоматично почистване на пепелта. КПД: 96%

TANGRA CL80 – отоплителна мощност от 40kW до 80kW, автоматично самопочистване, чрез съвременна електропневматична система, вграден воден съд с обем 220л. и възможност за избор на два модела бункери за пелети. КПД: 94%

Сертификацията на котлите на пелети TANGRA, извършена от германската организация TÜV, се явява гаранция за винаги качествен, безопасен и надежден продукт. Така фирма „ТАНГРА“ стана първата българска компания сертифицирала котлите си по новите стандарти за Европейският съюз.

Може да харесате още...