pixel

КЗК глоби “Булгаргаз” с 23 млн. лв.

Комисията за защита на конкуренцията наложи глоба на „Булгаргаз” за 23 377 600 лв. за злоупотреба с господстващо положение на пазара на обществена доставка на природен газ на територията на България. Основен мотив на комисията е налагане на нелоялни търговски условия по договорите за обществена доставка на природен газ за периода 02.08.10 – 31.12.12.

От КЗК разясняват, че през този период от “Буларгаз” са принуждавали клиентите си да продължат срока на сключения между тях договор без възможност за преговори и обсъждане на клаузите в него. От друга страна, дружеството едностранно е поставяло пред клиентите си определени условия, без които договорите не могат да продължат действието си и без насрещни реципрочни права за клиентите. „Булгаргаз“ ЕАД е задължавало клиентите си да заявяват количества природен газ за следващата година по едностранно наложени указания и таблици със заложени в тях формули. Спазването на указанията и коректното попълване на таблиците води до необосновано завишаване на количествата газ, които потребителите заявяват за следващата година, а това би могло да доведе до неизпълнение на задълженията на клиентите за приемане на заявените количества.

„Поведението на дружеството има експлоатативен характер, тъй като клиентите му (крайни снабдители и потребители) нямат алтернативен обществен доставчик и са принудени да продължат да се снабдяват с природен газ от него. Едностранно наложените от обществения доставчик условия в договорните отношения могат да доведат до прекратяването им, което от своя страна би довело до лишаване на клиентите от гарантираната им по закон непрекъснатост на доставките на природен газ”, се казва в прессъобщение на Комисията.

dartsnews.bg

Може да харесате още...