Лесно решение на ежедневните предизвикателства

Похабяването на енергия от енергийно неефективни отоплителни системи е основен проблем в целия свят. В рамките на ЕС нуждата от намаляване на енергийните разходи, особено в по-старите жилищни сгради, стана един от главните въпроси в дневния ред на политиците през последните години.

Решенията за автоматично регулиране, като автоматичните баланс вентили ASV и радиаторните вентили Dynamic Valve™ на Danfoss са ефективен отговор на този въпрос. Тяхната опростеност, минималното прекъсване при инсталирането им и кратките срокове, в които се изплащат, ги превръщат в отлична инвестиция, както при обновяване, така и при новостроящи се сгради.

При небалансираните или ръчно балансирани системи възникват проблеми поради една проста научна причина: водата винаги избира пътя с най-малкото съпротивление, което води до лош баланс. Ръчното балансиране спомага за постигане на по-добър баланс, но само при пълен проектен товар. На практика обаче, през по-голямата част от времето отоплителната система работи при частичен товар.

За да се справи с постоянно променящите се условия, напорът на помпата понякога е повишен. Това може да доведе и до по-големи проблеми. Далеч по-ефикасно решение е автоматичното балансиране, което се справя напълно с главното предизвикателство: подсигуряване на налягането в системата при всякакви товари.

За топлотехниците основите предизвикателства при съществуващи системи са в резултат на променящите се условия в системата вследствие на колебанията на налягането. Ключът към опростено автоматично решение, предлаган от Dynamic Valve™ се крие в начина, по който той съчетава нормален термостатичен вентил с вграден регулатор на диференциално налягане. В резултат на това се елиминират колебанията в налягането и се отстранява причината за типичните оплаквания от отоплителната система. Освен това Dynamic Valve™ допринася за една по-стабилна и спокойна система, която не може да бъде повлияна от каквито и да било настройки на радиаторите, които обитателите биха могли да направят.

Как работи Dynamic Valve™

Тайната на Dynamic Valve™ е скрита вътре в него. Малкият вграден регулатор на диференциално налягане осигурява постоянно налягане от двете страни на управляващия вентил. Обикновените колебания на налягането вече не могат да влияят на потока през радиаторите.

С помощта на обикновена скала за регулиране от 1 до 7+N, всеки вентил може бързо и лесно да бъде настроен на какъвто и да е максимален дебит между 25-135 литра на час. Чрез подходящо настройване на всеки вентил, потокът в системата може да се ограничи в максимална степен. Освен това, при пускане в експлоатация отоплителната система се настройва и оптимизира на пълния си потенциал за енергийна икономичност.

Подобреното регулиране на температурата осигурява повишен комфорт за потребителите и намален разход на енергия. Вентилът намалява топлинните загуби и осигурява пълен контрол върху dT на системата, в резултат на което се постига по-висока ефективност на котела или топлофикационния източник. Освен това, в системата циркулира по-малко вода, което позволява да се оптимизират настройките на помпата или дори да се намали размера й.

С появата на Dynamic Valve™ всички предимства на автоматичното хидравлично балансиране вече са достъпни за всеки, който желае да оптимизира работата на двутръбни отоплителни системи:

Лесно използване:
– Конструкция на вентила 2-в-1;
– По-малко компоненти в системата;
– Без изчисляване на Kv или автономност на вентила;
– Опростена проверка на налягането.

Безпрецедентна ефективност:
– Подобрено регулиране на температурата;
– Повишен комфорт на потребителите;
– Намален разход на енергия чрез оптимизация на помпите;
– По-висока ефективност на котела или топлоизточника.

Надеждно функциониране:
– Постоянно оптимизирана система;
– Потребителите не могат да повлияят на баланса в системата;
– По-малко обаждания за проблеми;
– По-малко оплаквания относно нивото на комфорт.

С Dynamic Valve™ системата ще бъде постоянно оптимизирана, за да може да реагира на промените в атмосферните условия или поведението на потребителите. Дори когато потребителите променят настройките на радиаторните термостати или настройките на вентилите, те няма да нарушат баланса на системата. Заедно с доказаната издръжливост и качество на сензорите на Данфосс, надеждното функциониране на системата ще повиши удовлетвореността на обитателите и ще намали разходите.