Лесотехническият университет с модернизация за близо четири милиона лева

Публично бе представена завършената модернизация на Лесотехническия университет на стойност над 3.7 млн. лв. Проектът ще подобри качеството на учебната среда за обучение по направления „Горко стопанство и науки за земята“ и благодарение на него 1200 студенти и преподаватели ще се обучават в съвременна среда.

Европейското финансиране е 2 548 392 лв. от Европейския фонд за регионално развитие по програма „Региони в растеж“ с 449 716 лв. национално съфинансиране. Реализацията на проекта продължи две години – от септември 2016 г. Новата застроена площ на мястото на подпокривния етаж е 2300 кв. м. Изградени са 26 нови учебни кабинета с разнообразно оборудване. Монтирано е горно осветление, напълно са подменени осветителните инсталации в блок А. Всички радиатори са подменени с нови – чугунени, вертикалната тръбна мрежа – с полипропиленови тръби с фибростъкло.

Основната цел на проекта е подобряване качеството на учебната среда за образование на студенти, специализанти, докторанти и преподаватели по професионални направления „Горско стопанство“ и „Науки за земята“ на ЛТУ. Това включва освен преустройство на съществуващия подпокривен етаж и социално включване на хора в неравностойно положение и внедряване на енергоефективни мерки в сграда „А“, както и доставка на съвременно оборудване за засилване на практическата насоченост на обучението.


Вижте също...