pixel

Лиляна Павлова: Отпуснати са допълнителни 15 млн. лв. за санирането, приоритет са най-старите сгради

Приоритет за енергийна ефективност са най-старите сгради

Дали сме изричното указание на общините, приемайки документите, че ако имат приети 10 молби за сгради, те трябва да ги приоритизират по това да се започва от най-старите сгради. Това отговори регионалният министър Лиляна Павлова на въпрос как Националната програма за енергийна ефективност е солидарна като се спазва принципът пръв по документи, а не по нужда.

По отношение на солидарността, това, което имаме заложено е за това кои сгради могат да кандидатстват по програмата. Казали сме, че кандидатстват всички сгради, строени по индустриален способ до 1999 г., добави по темата Павлова, съобщи БГНЕС.

Тя съобщи, че днешното заседание на Министерски съвет е било взето решение във връзка с реализацията на програмата за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради. “Когато приехме програмата освен инвестицията, която предвидихме чрез държавна гаранция от 1 млрд. лв. за панелните сгради, паралелно с това беше поет ангажимент по текущата програма, която се съфинансира с европейски средства по ОП “Регионално развитие” 2007-2013 г. да направим всичко необходимо така, че да има равнопоставеност между сградите, които се финансират в рамките на тази последна година от усвояването на европейското финансиране и да дофинансираме самоучастието от 25 % и да подкрепим тези сгради”, каза регионалният министър. Затова на днешното заседание са били осигурени допълнителни почти 15 млн. лв. от държавния бюджет като допълнително съфинансиране към наличните средства от европейското финансиране в размер на 50 млн. лв., с които ще може да довършим изграждането, санирането, обновяването на сградите, които са подадени за финансиране.

По информация на Павлова към момента одобрените сгради са 97, а в процес на оценка са над 190 сгради. Ще се постараем в рамките на 2015 г., когато изтича срока на европейското финансиране поне около 250-280 от тези сгради да бъдат реализирани и съфинансирани, каза тя.

На въпрос кой държавен орган ще контролира изразходването на средства по всеки проект по Националната програма за енергийна ефективност, може ли лично тя да гарантира, че няма да възникват корупционни практики, Павлова посочи, че по отношение на националната програма за саниране и енергийна ефективност на жилищните сгради съгласно методическите указания и реда за кандидатстване по програмата и за реализация по програмата има няколко контролни механизма. Освен строителния контрол, който контролира дейностите по строителството във всеки един строителен обект в страната е поставено изискване, освен независим строителен, независим авторски, да има и независим инвеститорски контрол по отношение на реализацията на всяка една сграда и на ремонтните дейности на всяка една сграда. По думите на Павлова допълнителен контрол, извън това ще се осъществява от всички останали компетентни органи, включително от Агенция за енергийна ефективност по отношение на мерките за енергийна ефективност, както и Агенцията за финансов контрол по отношение на обществените поръчки и Министерство на регионалното развитие по отношение на цялостния инвестиционен процес, строителен контрол, контрола по издаване на разрешение на процес и разрешение за ползване.

Тя конкретизира, че търговските обекти, които са намират в жилищни сгради, също могат да се включат в програмата за саниране като част от общите мерки за енергийна ефективност безплатно, ако не са получавали държавна помощ над 200 000 лв., за последните 3 години.

trud.bg

Може да харесате още...