pixel

M-Bus система PICnet на Sinthesi

SINTHESI е италианска фирма, лидер в сектора Битова и Сградна Автоматизация, на която целта винаги е била да разработва високотехнологични продукти, предлагайки на проектантите и инсталаторите система BUS за автоматизация на различни процеси и инсталации.

PICnet позволява да се централизира в една единствена система, какъвто и да е потребител: осветление, технологични инсталации, терморегулиране, контрол на достъпа, системи за повикване.

Силни страни на PICnet
– Скорост на bus комуникация до 62 500 bit/s;
– Максималната мощност и гъвкавост на програмирането дава възможност за реализиране на най-комплексни контролни функции;
– Наличието на дисплей на борда на контролера за визуализация на съобщенията и алармите, опростява монтажа и управлението на системата;
– До 128 времеви програмирания(външно осветление, отопление, помпи и т.н.), които могат да се задават директно от потребителя, без използване на персонален компютър;
– До 128 променливи (задаване на температура, времеви интервали и т.н.), задавани директно от клиента;
– До 250 периферни модули с общо до 4000  входа и 4000 изхода.

Възможни функции

Системата PICnet, използвайки съответните модули за предаване и приемане, може да бъде приложена за централизирано управление на:
Контрол на осветлението: включване на осветлението в случай на аларма, включване/изключване от която и да е контролна точка, автоматичен контрол на осветлението, изпълнение на светлинни сценарии и т.н.;
Контрол на температурата: сигналите за команда включването на котела могат да бъдат подавани от различни зони на сграда, както и да се контролира температурата във всяко помещение;
Сигнализиране на аварии: възможност за комуникация на разстояние състоянието на основните потребители в сградата с незабавно сигнализиране на авария(напр. блокиране на горелката) или задействане на защита(напр. изключване на предпазител);
Икономия на енергия: чрез съответното програмиране на системата е възможно лесно да се реализират многобройни функции за енергийно управление на сградата, напр. изключване на осветлението, намаляване на отоплението при отсъствие на хора в помещението и т.н.;
Присъствие на хора: Използвайки инфрачервени датчици, разположени в различните помещения е възможно във всеки момент да се знае присъствието на хора в тях;
Повикване на хора: тази функция може да бъде използвана за дистанционно повикване на персонал (напр. повикване за помощ от бани);
Контрол и поддръжка от разстояние на съоръженията: с помощта на съответни модули за свързвене чрез модем или GSM е възможно да се контролира работата на инсталацията и да се променя режима от изнесен пункт за управление;
Гъвкавост на системата и простота на разширението й: възможно е в първоначалната фаза да се подготвят линиите за свързаване и управление на базови функции (напр. контрол на достъпа), а в последствие да се добавят и други функции.

Приложение на PICnet в системите за обработка на въздух

Централите за обработка на въздуха се състоят от различни секции, всяка от които е предназначена да изпълни различни функиции са цел обработка на въздуха.

В течение на годината тези машини могат следните функции:
– Смесване, филтриране и движение на външния фъздух и този за рециркулация;
– Предварително и последващо подгряване на въздуха;
– Охлаждане на въздуха;
– Овлажняване и обезвлажняване на въздуха.

С цел гарантирането на максимална надеждност и в същото време постигане на максимална енергийна икономия е много важно всеки регулатор да бъде напълно автономен, но същевременно свързан и в централизирана система за контрол и наблюдение.

Всички компоненти за контрол на системата PICnet гарантират тази двойна функционална възможност, позволявайки директен контрол на камерите, свързани към тях или към локални модули за разширение, докато на по-високо ниво на управление, всяка подсистема комуникира с останалите, участващи в бус-системата.

Сърцето на системата за управление, контрол и регулиране на системите за вентилация, климатизация и обработка на въздуха е универсалният и свободно програмируем контролер PN UTA.

Всички функции за автоматизация са налични в базовия софтуер под формата на предварително програмирани апликации на типични инсталация и могат да бъдат активирани и модифицирани чрез софтуера на интрефейса на клиента чрез една опростена процедура на конфигурация.

Контролерът може да бъде конфигуриран за регулиране на системи за вентилация и климатизация, производство на охладена вода и универсални приложения като контрол на налягането, скорост и качество на въздуха и т.н.

В контролера са налични 5 различни приложения, плюс едно празно, което може да бъде конфигурирано директно от потребителя така, че да се адаптира напълно към съответната интсталация.

Чрез използването на модули за резширение е възможно да се добавят допълнителни входове и изходи, които комуникират между тях чрез буса PICnet.

Като пример ще разгледаме работата на климатична камера за пресен въздух с регулиране на температурата и влажността с контролер PN UTA. и модул PN DA с два аналогови изхода.

1. При запуск клапите заемат предварително зададената позиция; стартът на мотор-вентилаторната група е със закъснение и е след отварянето на клапите.
2. Модулиращият сервомотор S2 контролира позицията на клапата за изхвърляния въздух.
3. Модулиращият сервомотор S4 контролира позицията на клапата за въздуха от помещението.
4. Сервомоторът с пружинно връщане S1 отваря клапата за външния въздух при включването на камерата и затварянето й при липса на захранване.
5. Термостатът против замръзване ТА предпазва от замръзване батерията за отопление, действайки върху задвижката V1 на вентила(пропорционално действие).
6. Температурната сонда Т1 контролира температурата в помещението, действайки върху задвижката V2 на клапана на батерията за охлаждане(пропорционално действие).
7. Ограничителната сонда Т4 контролира температурата на подавания въдух да не падне под зададената.
8. Сондата Т2 отчита температурата на външния въдух.
9. С цел оптимизиране икономията на енергия, микропроцесорът включва функцията free cooling, когато през преходните сезони регистрира външна температура, която е в състояние да реализира нужното охлаждане на помещението. Освен това, компенсира температурата на въздха в помещението във функция на изменението на температурата на външния въздух.
10. По време на работа през зимата, сондата за влажност Н контролира влажността в помещението, модулирайки работата на овлажнителя.
11. По време на работа през лятото, сондата за влажност Н контролира влажността в помещението, действайки върху задвижката V2 на трипътния вентил (функциониране ON-OFF).

Повече информация може да намерите тук,
а за контакт и допълнителна информация – България терм.

Може да харесате още...