pixel

MAE: Соларната енергия ще е основен източник на енергия до 2050 г.

Слънчевата енергия във всичките ѝ форми и разновидности ще допринася за повече от 50% от електроенергията в световен мащаб до 2050 г., според нов анализ на Международната агенция по енергетика (IEA)

Макар че МАЕ прогнозира няколко възможни сценария за развитието на енергетиката през този период, докладът „Технологични перспективи в енергетиката“ говори за кумулативен PV капацитет от 4600 GW през 2050 г., което значи, че слънцето ще предоставя 6 500Twh електроенергия годишно.

Поради резкия спад на стойността на соларните PV системи МАЕ сега е по-оптимистична относно приноса на фотоволтаичната технология за глобалното електричество и енергийните доставки в света.

Фотоволтаиката, наред със соларните термални системи и CSP технологията, ще бъдат източник за повечето от световната електроенергия през 2050 г., посочва Паоло Франкл от МАЕ. Само PV системите ще доставят 16% от електроенергията в световен мащаб.

„Тази цифра [16%] представлява голямо увеличение спрямо предишните прогнози, защото нещата се промениха много бързо“, каза Франкл на заключителното събитие на конференцията PVSEC. „Въз основа на конкурентното си предимство при разпределените енергийни системи PV е непобедима за който и да е друг вид мощности, било то разпределени или не“.

Макар че термалните соларни системи се възприемат като конкурентни на фотоволтаичните, според Франкл, двете технологии всъщност се допълват чудесно и ще нарастват заедно. В страни като Индия и САЩ, според МАЕ, PV и термалните технологии ще бележат ръст паралелно.

Китай се очаква да бъде най-големия в света слънчева PV пазар през 2050 г., според МАЕ.

Може да харесате още...