pixel

МАЕ: Светът се нуждае от $48 трилиона за посрещане на енергийните си нужди до 2035 г.

До 2035 г. светът ще се нуждае от около $23 трилиона за добив на изкопаеми горива, техния транспорт и рафиниране. В същото време за възобновяема енергия ще са потребни около 6 трилиона долара.

Това обяви Международната агенция по енергетика в своя годишен обзор на инвестициите в енергетиката.Анализът гласи, че цената на световното търсене на енергия до 2035 ще ни струва 48 трилиона долара.

Правителствата ще имат все по-голяма роля в оформянето на инвестиционните решения, гласи още специалният доклад.

„Годишните инвестиции в енергийните доставки от 1,6 трилиона долара ще трябва да се покачват постоянно през следващите десетилетия в посока 2 трилиона“, заяви МАЕ. Годишните разходи за енергийна ефективност, измервана спрямо изходното ниво от 2012 г., ще трябва да се повиши от $130 милиарда днес до повече от $550 милиарда до 2035 г.

Инвестициите в доставки на гориво и електричество са се удвоили от 2000 г. насам, докато инвестициите във възобновяеми източници на енергия са се увеличили четворно през същия период благодарение на подкрепата на различни държавни политики.

“Възобновяеми енергийни източници, заедно с биогоривата и ядрената енергия, сега възлизат на около 15% от годишните инвестиционни потоци… подобен дял се пада на мрежата за пренос и разпределение на енергия“, гласи анализът на МАЕ. По-голямата част от текущите инвестиционни разходи (над 1 трилион долара) е свързана с изкопаемите горива – добиване, транспортиране, рафиниране на суров петрол или изграждане на въглищни и газови електроцентрали.

От общите глобални инвестиции към 2035 година, които ще са в размер на 48 трилиона долара, по-голямата част – цели 40 трилиона – ще са посветени на енергийните доставки. Останалата част ще е за енергийната ефективност. От тези 40 трилиона около 23 трилиона ще са за добив на изкопаеми горива, транспорт и рафиниране на нефт. Около 10 трилиона ще са за генериране на енергия, от които нисковъглеродните технологии – възобновяемите енергийни източници ($6 трилиона) и ядрената енергия ($1 трилион) – ще съставляват лъвския пай. 7 трилиона долара ще са за пренос и разпределение.

Повече от половината от инвестициите в енергетиката ще са необходими само за да се запази производството на енергия на днешните нива.

greentech.bg

Може да харесате още...