Максимален комфорт в дома с Magis Hercules

Стоящ кондензен котел с 220 литров комбиниран буферен съд за БГВ и отопление, с вградена серпентина за термосоларна система. Подготвен за свързване с термопомпа Audax Top ErP.

220 литровият комбиниран акумулиращ съд, гарантиран от надеждността на неръждаемата стомана, е сърцето на Magis Hercules. Проектиран да акумулира енергията, произвеждана от термосоларната система и термопомпа, както и от котела, акумулиращият съд служи като интегрирана система за съхранение на енергия, която да достави цялата топлина и битова гореща вода, необходими за осигуряване на максимален комфорт в дома.

Проектирането и реализирането на модела Magis Hercules се основава на концепцията за хибридна система за постигане на максимална икономичност и намаляване на вредните емисии чрез използване на възобновяеми енергийни източници.

Интелигентният системен контролер на Magis Hercules може в зависимост от външната температура и цената на електричеството (респективно – дневна и нощна тарифа) и газа да определя и превключва между най-ефективният енергоизточник. При комбинация с термопомпи, котелът може да използва електрическата енергия, произведена от фотоволтаичната система, което допълнително намалява консумацията на енергия на Audax термопомпите.

Magis Hercules е идеалното решение за нови жилища с изградени системи за отопление, охлаждане и битова гореща вода в съответствие с европейските разпоредби за намаляване на консумацията на енергия.

Висока производителност на битова гореща вода

Magis Hercules произвежда битова гореща вода до 19,9 литра в минута, благодарение на инсталираната в акумулационния съд серпентина с голяма топлообменна площ.

Акумулиращият съд: сърцето на Magis Hercules erp

Буферният съд е изработен от неръждаема стомана и се произвежда в заводите на Immergas. Изолацията от 5 cm осигурява ниски енергийни загуби, а вертикалното изпълнение позволява подобрена стратификация в полза на оперативната ефективност.

Състои се от:
Буферен съд от 220 литра (наричан също така “акумулиращ съд”), в който водата, в зависимост от инсталационната схема и посредством вградени серпентини, се подгрява от всички възможни източници на енергия. Специализирана вътрешна преграда за оптимизиране на стратификацията.
– Серпентина от неръждаема стомана за връзка към термосоларни колектори. Слънчевата енергия се използва както за отопление, така и за подгряване на Битовата Гореща Вода.
– Потопена, по цялата височина, серпентина от неръждаема стомана за подгряване на Битовата Гореща Вода; с възможност да се присъедини комплект за рециркулация, за захранване на по-големи водоснабдителни инсталации за снабдяване с БГВ.
– Термопомпата Audax Top ErP захранва директно акумулиращият съд с две хидравлични свръзки, позиционирани в долната част, докато котелът е директно свързан към двете хидравлични свръзки в горната част

През летния сезон акумулиращият съд не се използва от термопомпата в режима на охлаждане, а само в режима на подгряване на Битовата Гореща Вода.

Оперативна логика

Magis Hercules ErP е оборудван с електроника, която може да определи кой от източниците на енергия е приоритетно по-изгоден (чрез определяне на консумацията на природен газ и използваната електроенергия) в съответствие с външната температура и температурата на подаване към отоплителната система или консумацията на БГВ.

Стандартно дистанционно управление

Дистанционното управление може да контролира температурата и влажността в една зона (при повече от една зона е наличен допълнителен комплект).

Вградено управление на термосоларна система

Работата на термосоларния кръг се управлява директно, от контролния панел на котела може да настроите различните параметри, като отвoрите съответното меню за конфигурация.

Хидравлична система

Magis Hercules ErP е оборудван стандартно за работа с две зони:
– една директна зона (с електронна циркулационна помпа);
– една смесителна зона (с електронна циркулационна помпа и 3-пътен смесителен вентил).

Двете зони се управляват от електрониката на котела при отопление и при охлаждане

Гъвкавост на системата

Котелът позволява да се управляват системи с директни нискотемпературни зони, но също така и системи, в които е необходимо да има високотемпературна зона (с температура на подаване > 55°C).

Управление на 3-ри системни зони

Налице е допълнителен комплект (включващ електронна циркулационна помпа с ниска консумация и 3-пътен смесителен вентил), за да се управлява допълнителната смесителна зона в тези ситуации, при които е необходимо да има общо 3 отделни зони.

Термосоларен кръг

В котелът са интегрирани всичките хидравлични аксесоари. За постигане на най-високите стандарти за ефективност, наложени от европейското законодателство, соларната циркулационна помпа е електронно управление на оборотите.

Електрониката позволява да се управлява термосоларната система за подгряване на БГВ през цялата година и да се подпомага отоплението през преходен сезон.

Разширителни съдове

Вътре в корпуса на уреда са разположени три разширителни съда, необходими за хибридната инсталация, а именно:
– Разширителен съд – 24-литра за отоплителна/охладителна система и е идеален за инсталации с голямо водно съдържание;
– Соларен разширителен съд- 24-литра, оразмерен за системи с до 3 бр. плоски колектора EPM 2.6 V2 (с минимален инклинационен наклон 45°);
– Разширителен съд за БГВ – 2 литра.

Логиката на управление на хибридна система, съставена от термосоларна система + Magis Hercules ErP + Audax Top ErP, задава различни варианти на работа, описани по-долу:

Режим отопление

Работа само с термопомпата Audax Top ErP. В зависимост от ефективността – COP, могат да са налице следните ситуации: ако температурата (енергията) в акумулиращия съд е достатъчна, котелът само циркулира водата в отоплителната система, използвайки натрупаната енергия, а термопомпата Audax Top ErP продължава да захранва акумулиращия съд; В противен случай термопомпата Audax Top ErP доставя енергия директно към отоплителната система, без да захранва акумулиращия съд.

Работа само с котела. Ако, според отчетения COP на термопомпения агрегат, единствено котела е оптимален енергиен източник, акумулиращия съд се използва във всички ситуации, при които температурата на връщане от отоплителната система е по-ниска от тази на акумулатора; В противен случай котелът загрява директно отоплителната система.

Едновременна работа на термопомпата Audax Top ErP и на котела. В зависимост от удовлетворяването на изискванията за оптимален COP се активира термопомпата, но ако желаната температура не бъде достигната в зададения период от време, котелът също ще бъде активиран за допълнително подгряване.

Режим охлаждане

През летния сезон термопомпата Audax Top ErP работи само към системният кръг, като “заобикаля” акумулиращия съд, посредством два 3-пътни прехвърлящи вентила. Акумулиращият съд се загрява само от термосоларната система и котела, за да се поддържа производството на БГВ.

Режим подгряване на БГВ

През зимния сезон всички енергийни източници допринасят за производството на БГВ; През летния сезон основният енергиен източник е термосоларната система, допълвана при необходимост от котела. Ефективността на Magis Hercules ErP (с акумулиране на енергия), позволява достигането на 19,9 литра в минута производство на Битова Гореща Вода.

С Magis Hercules ErP могат да се реализират различни решения за инсталации, а специалисите на Immergas са на разположение на всички професионалисти в бранша, за да предложат идеалното решение за всякакви нужди от инсталиране.

Горната хидравлична схема може да се разглежда като едно от най-подходящите решения за нов дом с 1 нискотемпературна зона, която захранва хола, 1 зона с ниска температура, която захранва спалната (и двете се използват за охлаждане) и 1 високо температурна зона, която захранва бани, кухни и др.

За контрол на температурата в помещенията, за високотемпературната зона се изисква 1бр. седмично-програмируем термостат и 2бр. дистанционни зонални контролера (1 стандартно с котела и 1 стандартно с термопомпите Audax Top ErP).

Предвидени са два изсушителя за контрол на влажността в жилищната среда.

Magis Hercules разполага с възможност за свързване на термосоларни колектори за подпомагане на системи за отопление и битова гореща вода.

За да се постигне ефективност на отоплителнaтa системa с подпомагане от термосоларната ситема през зимния сезон, е важно:

Отплителните тела да са подходящи за работа в нискотемпературни зони (лъчисти подови/таванни системи)

Осигуряване на оптимален наклон за термосоларните колектори, за да сте сигурни, че те ще могат да улавят слънчевата енергия през зимния сезон

Монтирането на соларните колектори трябва да бъде ориентирано на юг и, за да се постигнат добри резултати, наклонът трябва да бъде почти вертикален (най-малко 45°); Това също дава възможност за отличен контрол на стагнационните проблеми през летния сезон, когато отоплителната система е изключена и се изисква само битова гореща вода.

За комбиниране с Magis Hercules е подходящо да се използват плоски колектори EPM 2.6 V2 (от гамата Immergas), тъй като котелът е снабден с 24 литров соларен разширителен съд. Подходящо оптимално оразмеряване с този тип колектори е до максимум 3бр. от модела EPM 2.6 V2, за да бъде контролирана стагнацията, която може да настъпи през летния период. За различните системни схеми е необходимо да се прилагат подходящи критерии за оразмеряване и проектиране или да се консултирате с отдела за поддръжка на клиенти на Immergas.

Magis Hercules ErP и фотоволтаична система: идеалната комбинация

Immergas насърчава фотоволтаичните системи, тъй като в допълнение към осигуряването на енергия с висока екологична устойчивост, това е вид инвестиционна възможност с голяма полза и нисък риск. Magis Hercules ErP може да използва електрическата енергия, получена от фотоволтаичната система, намалявайки потреблението на енергия от термопомпата Audax Top и свързаните с това емисии на CO2.

За повече информация – Амакс газ.

Вижте също...