Малките ВЕЦ от руслов тип – незаконни

Вижте също...