Мерките за по-чист въздух включват подмяна на отоплителни уреди и газифициране

Мерките за подобряване качеството на атмосферния въздух на стойност 111 348 825 лв. по Оперативна програма “Околна среда” ще стартират в началото на есента. Причината за забавянето е, че не всички общини са готови с изпълнението на предварителните условия. Общините с наднормени замърсявания на въздуха с фини прахови частици трябва още преди да са кандидатствали за парите, да имат надеждна система за мониторинг на въздуха. Целта е да се установи какви са нивата на замърсяванията, преди да са приложили мерките и съответно – да се види дали мерките са дали резултат.

Всичките предвидени по програмата 111 млн. лв. ще се използват за подмяна на отоплителни уреди, както и за присъединяване към мрежата на топлофикация или газифициране, където има възможност. Всички разходи ще бъдат покрити 100%, така че домакинствата няма да се наложи да доплащат.

На първо място ще трябва да бъдат подменени печките на твърдо гориво. Голяма част от използваните в момента печки за дърва и въглища са пригодени преди всичко да използват родно производство. При въглищата това означава ниска калоричност, съответно по-ниска температура на горене.

От тази есен с промяна на Закона за чистотата на атмосферния въздух ще бъдат въведени долни граници за калоричността и съдържанието на пепел и сяра в продаваните на нашия пазар въглища и брикети, което ще направи тези печки неподходящи за използване.

Изборът на домакинствата, чиито отоплителни уреди ще бъдат подменени, ще бъде работа на съответната община, тъй като местните власти най-добре знаят в кой квартал има най-много проблеми. От 21 проблемни общини в страната само седем са с готовност да кандидатстват за средствата по програмата, тъй като само те отговарят на критериите. Това са Монтана, Видин, Смолян, Димитровград, София, Бургас и Благоевград.


Вижте също...