„Мини Марица-Изток“ изпълни 95% от плана за добив на въглища

Вижте също...