pixel

Мини-турбина може да захранва цял малък град

GE Global Research е започнала изпитания на турбина „с размер на бюро“, която би могла да захранва малък град с около 10 000 домове. Устройството се захранва със „суперкритичен въглероден диоксид“, който е в състояние, при което при много високо налягане и до 700°C температура съществува като нео, което е нито течност, нито газ. След като въпросният въглероден диоксид премине през турбината, той се охлажда и след това отново се компресира, преди да се върне за нов цикъл.

Компактните размери на устройството и способността му да се включва и изключва бързо могат да го направят ценно за мрежово съхранение. Големината му е равна на около една десета от размера на парна турбина със сравним капацитет. Въпреки това новата турбина има потенциала да бъде 50% по-ефективна в превръщането на топлината в електричество. Подобрението се постига благодарение на по-добрите способности за топлопредаване и намалената нужда от компресия в система, която използва свръхкритичен въглероден диоксид, в сравнение с тези, които използват пара. Прототипът на GE е 10-мегаватов, но компанията се надява да го мащабира до 33 мегавата.

Освен че е по-ефективна, технологията може да бъде по-пъргава при използване като мрежов модул за съхранение. В този сценарий, казват от GE, топлината от соларни системи, ядрени централи или горивни системи може да се съхранява чрез разтопена сол и топлината по-късно да се използва за задвижване на мини-турбината.

Докато съхранената топлина може да кипне водата за задвижване на парна турбина доста бързо, то системата с парна турбина се нуждае от около 30 минути да заработи, докато турбината с въглероден диоксид може да стартира само след минута. Това я прави подходяща за системи за генерация, които се включват бързо и кратковременно по време на пиковото натоварване на мрежата.

Може да харесате още...