Многостепенни помпи с високо налягане от Grundfos в XL версии

Grundfos

Понякога в многофамилните къщи, а често и в многоетажните сгради и във всички случаи във високи сгради, се налага поставянето на системи за повишаване на налягането за питейната вода и за промишленото водоснабдяване. При проектирането им обаче, проектантите и инсталаторите редовно срещат проблема, че такива системи трябва да бъдат проектирани за колебания в потреблението. Въпреки това, за да се гарантира постоянното налягане, често монтираните помпи са проектирани за максимално потребление.

Grundfos

Вероятно най-доброто решение в този контекст е да се инсталират няколко паралелни помпи, които се контролират от централно управление. Едно решение предлага немската компания Grundfos с хидравличните бустери от серията Hydro MPC с до шест помпи с високо налягане от серията CR/CRE. Тези помпи са сравнително лесни за обслужване, благодарение на тяхната конструкция с механично уплътнение и разширителен съединител.

Новото поколение големи CR помпи има хидравлично оптимизиран дизайн, който подобрява функционирането на всички компоненти като така версиите XL постигат по-висока енергийна ефективност и надеждност. Всички версии имат високоефективно задвижване и могат да бъдат оборудвани с контрол на скоростта чрез вграден честотен конвертор. С помощта на системата iSolutions Monitor операторът може да следи работното състояние на CR помпите и да избягва повреди в процеса. Това е система за мониторинг, базирана на многофункционален сензор с локален дисплей на помпата, интеграция на контролната система със системи за управление на процесите и допълнителна облачна връзка.

За повече информация: Адара инженеринг.

Вижте също...