pixel

Модулен кондензен подов котел Alu Pro Power

– Ефективност ☆☆☆☆ според Европейската директива EEC 92/42, гарантираща ниски експлоатационни разходи;
– Модулните подови кондензни котли, с топлообменник  от алуминий и специална силициева сплав са с широк диапазон  на модулация (1:40) и компактни размери.

Габаритни размери

Модел Н
мм
L
мм
P
мм
Ø
мм
Подаваща/
Връщаща
Газова
връзка
Тегло
кг
ALU 115 PRO POWER 1534.5 690 1264 150 2″ G 1½” G 240
ALU 150 PRO POWER 1534.5 690 1264 150 2″ G 1½” G 240
ALU 225 PRO POWER 1534.5 690 1264 200 2″ G 1½” G 310
ALU 300 PRO POWER 1534.5 690 1654 250 2″ G 1½” G 395
ALU 349 PRO POWER 1534.5 690 1654 250 2″ G 1½” G 470
ALU 375 PRO POWER 1534.5 690 1654 250 2″ G 1½” G 470
ALU 115 PRO POWER 1534.5 690 2103 300 DN 65 PN10 1½” G 565
ALU 115 PRO POWER 1534.5 690 2103 300 DN 65 PN10 1½” G 640
ALU 115 PRO POWER 1534.5 690 2298 300 DN 65 PN10 1½” G 735

 

Котелът Alu Pro Power се състои от каскада от независими топлинни модули, всеки по 75  kW, свързани последователно, което осигурява най-добра адаптация към исканата топлинна мощност и гарантира максимална надеждност и спокойствие.

Котелът Alu Pro Power  e кондензен котел осигуряващ захранване на системите за отопление, а при монтаж на обемен бойлер осигурява и производство на битова гореща вода.

Горенето се осъществява с премикс горелка от неръждаема стомана. Тази съвременна нова технология  осигурява ефективна, безшумна и висока ефективна работа. Гарантира изгаряне с ниски вредни емисии, което позволява да се постигне Клас 5 NOx (съгласно Европейска Директива UNI EN 297).

Котелът е оборудван с терморегулатор  осигуряващ контрол на модулираща помпа за основния кръг.

Контролерът RIELLOtech може да контролира до осем броя котли в каскада. По този начин е възможно да се изгради котел с мощност до 4,8 MW.

Предимства на котела Alu Pro Power:
– вид уред – B23, B23P;
–  ниски загуби;
– широка гама от аксесоари за лесен, бърз и гъвкав монтаж;
– подходящ за външен монтаж, благодарение на специфичните компоненти, които позволяват на топлинната група да постигане степен на защита IPX5D;
– компактните размери, намаленото тегло и опростената конструкция ги правят лесни за транспортиране, инсталиране и експлоатация.

Технически данни

Модел мощност мощност мощност ефективност
80°/60°
kW
50°/30°
kW
мин-макс
kW
80°/60°
%
50°/30°
%
30% Рn
50°/30°
ALU 115 PRO POWER 112.1 119.6 15 – 115 97.5 104.0 108
ALU 150 PRO POWER 146.3 156.0 15 – 150 97.5 104.0 108
ALU 225 PRO POWER 219.4 234.0 15 – 225 97.8 104.0 108
ALU 300 PRO POWER 293.0 312.0 15 – 300 98.0 104.0 108
ALU 349 PRO POWER 340.3 363.0 15 – 349 98.3 104.0 108
ALU 375 PRO POWER 365.6 390.0 15 – 375 98.3 104.0 108
ALU 115 PRO POWER 438.8 468.0 15 – 450 98.3 104.0 108
ALU 115 PRO POWER 511.9 546.0 15 – 525 98.3 104.0 108
ALU 115 PRO POWER 585.0 624.0 15 – 600 98.3 104.0 108

 

Конструкция

1– табло за управление
2 – контролен панел за управление
3 – преден горен капак
4 – преден долен капак
5 –регулируеми крака
6 – източване на конденза
7 – изолация между модулите
8 – термостат димни газове
9 –  кутия димни газове
10 – дренаж
11 –  колектор връщаща вода
12 – щуцер за датчика на връщащия колектор
13 – пресостат вода
14 – колектор подаваща вода
15 – колектор за газ
16 – горелка
Хидравлична схема

 

1 – колектор вход на газ
2 – горелка
3 – горивната камера
4 – топлообменник
5 – кутия димни газове
6 – димни газове изход
7 – вентил пълнене/източване на котела
8 – сифон за източване на кондензат
9 – обезвъздушител
MI – подаваща вода
RI –  връщане тръба
ГАЗ – вход газ
Sc – източване
Обща информация за контролния панел на котела

Контролен панел за управление при закрито положение

 

Контролен панел за управление при отворено положение

1 – Индикатор за работа (зелен). Светва, при наличие на мощност.
2 – Светлинна индикация за аварийно спиране (червен). Светва при аварийно спиране на горелката.
3 – Включване / изключване в режим на производство на гореща вода. Ако този режим е включен, на дисплея свети икона
4 – Главен превключвател
5 – Бутон за контрол на температурата за отопление или заданието
6 – Дисплей
7 – Бутон за избор на режим на работа. Тирето застава срещу съответната икона:
–  Автоматичен режим: в съответствие с избраната програма
–  Непрекъснато: Непрекъсната работа
– Намалена: понижен режим на мощност
– Стенд-бай: Режим на готовност
8 – Бутон за извеждане на информация
9-10 – Бутони за променя стойността на параметрите
11 –  Предпазител
12 – 13 Бутони за избор на параметър
14 – Бутон за температурата на топла вода
15 – Бутон за рестарт. Позволява към връщане на работа след спиране в резултат на проблем.
16 – Авариен термостат с ръчно нулиране

Допълнителна информация

A – Голям дигитален дисплей- показва текущите стойности, постоянни грешки.
В – Символи:
– Температурата на режим БГВ гореща вода
– Режим на отопление
– Външна температура
– Работа с номинална мощност
– Режим с понижена мощност
– Наличие на пламък
– Грешка

C – Малък цифров дисплей- показва временни стойности и код на грешката, дава информация за работата на горелката
D – Режими на работа на отоплителния кръг
– Автоматичен режим: в съответствие с избраната програма
– Непрекъснато: непрекъсната работа
– Намалена: понижен режим на мощност
– Стенд-бай: режим на готовност

E – БГВ режим: включено или изключено
F – Показва текущия час

Стандартна страница на дисплея

A1 – Режим на работа
При натискане на бутон “Mode”, тирето застава срещу съответната икона
B1 – Режим производство на  гореща вода
Този режим се активира чрез натискане на бутона (разположен на дисплея)
C1 – Нормален режим на работа
D1 – Време
E1 – Текуща стойност на температура на котела
F1 – Наличие на пламък
G1 – Означение на текущия час
H1 – Текущ режим на работа – отопление
I1  – Текущ режим на работа – производство на гореща вода

Принцип на работа

Контролният панел на котела ALU PRO изпълнява следните функции за управление:
– Приоритет има функцията за  топла вода. При необходимост за производство на топла вода, котелът може да осигури висока или ниска температура.
– Функцията за защита от замръзване –  Защитната функция против замръзване на системата за отопление работи само когато е свързан външен датчик на температура: ако външната температурата падне под -5° С,  помпите се включват ; ако външната температура е в интервала от – 5° С до 1.5° С, помпите се включват за 10 минути на всеки 6 часа; ако външната температура е по-висока от 1,5° С, помпи се изключват.
– Функция за възстановяване на топлината, ако по някаква причина е достигната  критична температура и котелът е изключен, за да се изчисти натрупаната топлина помпената система се  включва.
– Функцията работи в каскадата: с помощта на контролер RIELLOTech (допълнителен аксесоар) котлите могат да бъдат свързани каскадно, като максималният брой е 8 бр.
– Контролна функция за включване / изключване на горелката: С цел да се избегне честото превключване, ако разликата между желаната стойност и температурата на котела превишава определени граници, котелът започва отново работа.

Защитни функции:
1 – от прегряване на котела;
2 – защита по температура;
3 – температура на изходящите газове;
4 – контрол на температурите в подаващия и връщащия тръбопровод;
5 – защита на циркулационните помпи;
6 – защита на модулите от замръзване;
7 – защита на системата за отопление от замръзване.

Примерни схеми на свързване

Стандартен контролен панел:
– електронна помпа за основния кръг;
– помпа на резервоара;
– NTC сонда на резервоара.

Стандартен контролен панел:
– електронна помпа за първи контур;
– помпа директна зона.

– 1 Clima Comfort;
– 1 Clima Display;
– 1 NTC клип сонда;
– 1 NTC потопяема сонда;
– 1 NTC сонда за резервоара.

– 1 Clima Top;
– 1 Clima Display;
– 2 NTC клип сонда;
– 1 NTC потопяема сонда;
– 1 NTC сонда за резервоара.

– 1 Clima Comfort;
– 1 Clima Display;
– 1 NTC клип сонда;
– 1 NTC потопяема сонда;
– 1 NTC сонда за резервоар.

– 1 Clima Top код;
– 1 Clima Display;
– 1 NTC клип сонда;
– 1 NTC потопяема сонда;
– 1 сонда за слънчев колектор;
– 2 NTC сонда за резервоар.

За контакти и повече информация.

 

Може да харесате още...