Модулиращи газови горелки за автоматична работа с два вида газ

Калория представя газови модулиращи горелки, произведени за работа на два вида газ – биогаз и природна газ, производство на италианския производител Riello.

Горелките са проектирани и изработени в съответствие с действащите разпоредби и директиви, като се прилагат познатите технически правила за безопасност и се предвиждат всички потенциални опасни ситуации.

Горелката може да се монтира на водогрейни и/или парни котли, котли, работещи с диатермично масло и други. Вида и налягането на горивото, напрежението и честотата на електрозахранването, минималните и максималните дебити, за които е регулирана горелката, налягането на горивната камера, размерите на горивната камера и температурата в помещението трябва да са в рамките на стойностите, посочени в ръководството за експлоатация.

Технически характеристики

Модел RS 70/E RS 100/E
Мощност(1) максимум kW
Mcal/h
470-930
404-800
700-1340
602-1152
минимум kW
Mcal/h
150
129
150
129
Гориво Природен газ G20-G23-G25
Налягане на газа при макс. мощност(2) G20/G25 mBar 12,9/17,9 11,4/17,1
Работа С прекъсване (поне 1 спиране на 24 ч.)
Стандартно приложение Котли: водогрейни, парни, диатермично масло
Темп. на околната среда °С 0-40
Темп. на въздуха за горене °С макс. 60
Ел. захранване 3~400V/230V 1N~230V ±10% 50 Hz

Електродвигател

 

Работен ток
Пусков ток

rpm
V
kW
A
A
2800
220/240-380/415
1.1
4.8-2.8
33-19
2800
220/240-380/415
1.5
5.9-3.4
48-28
Запалителен трансформатор V1-V2
I1-I2
230V-1×8 kV
1 A – 20 mA
Консумирана ел. мощност kW макс. 1,4 1,8
Степен на защита IP 44
Ниво на шум(3) Налягане на звука
Мощност на звука
dBA 75
86
77
88

(1) Референтни условия: Стайна температура 20°C – Температура на газа 15°C – Барометрично налягане 1013 mBar – Надморска височина 0 m.
(2) Налягане на газта в тестова точка 21) с нулево съпротивление на горивната камера и максимална мощност на горелката.
(3) Ниво на шум, измерено в лабораторията на производителя, с горелка, работеща на тестов котел с максимална мощност. Силата на шума е измерена по метода “Free Field”, съгласно EN 15036 и съгласно “Клас на точност: Категория 3”, посочена в EN ISO 3746.

Тегло

Теглото на горелката, включително и нейната опаковка е посочено в таблицата.

Модел кг
RS 70/E 77-79
RS 100/E 80-82

Фиг. 1

Габаритни размери

Габаритните размери на горелката са посочени на схемата. За проверката на горивната глава изисква, горелката да бъде отворена и задната й част да бъде изтеглена на плъзгачите. Максималните размери на отворената горелка са посочени с позиция І.

Фиг. 2

мм RS 70/E RS100/E
A 511 527
B 296 312
C 215 215
D 555 555
E 840 840
F(1) 250-385 250-385
G 179 179
H 430 430
I(1) 1161-1296 1161-1296
L 214 214
M 134 134
N 221 250
O 2″ 2″
P 385 385

Работен термичен диапазон на модел RS 70/E и RS 100/E

Максималната мощност се избира в рамките на зона А от диаграмата.
Минималната мощност не трябва да е по-малка от ограничаващия минимум на диаграмата.
Стойностите са получени при температура на околната среда 20°C и барометрично налягане 1013 mBar (Надморска височина 0 m).

Фиг. 3

Термичните диапазони са получени при изпитване с тестови котли, отговарящи на изискванията на стандарт EN 676.

На Фиг. 4 може да видите диаметъра и дължината на горивната камера.

Фиг. 4

Пример

При мощност 756 kW (650 Mcal/h):
Диаметър 60 cm и Дължина 2 m.
Ако горелката трябва да се комбинира с котел, който няма CE маркировка и горивната му камера е по-малка от посочената на диаграмата, трябва да се спазят изискванията на производителя.

Компоненти на горелката

Фиг. 5

Компоненти на горелката

1. Горивна глава;
2. Запалителен електрод;
3. Винт за настройка на горивната глава;
4. Пресостат газ – максимум;
5. Свързващ фитинг на горелката с горивната глава;
6. Сервомотор на бътерфлай клапата за газ;
7. Куплунг на кабела на йонизационния електрод;
8. Контактор на електродвигателя с термореле и бутон за рестартиране;
9. Бутон on/off (включено/изключено);
10. Клеморед;
11. Работен панел с LCD дисплей;
12. Програматор;
13. Реле сухи контакти;
14. Филтър за радиочестотни смущения;
15. Ревизионно стъкло;
16. Запалителен трансформатор;
17. Кабелни щуцери за електрическите връзки;
18. Сервомотор за въздушната клапа;
19. Пресостат – въздух (диференциален);
20. Плъзгачи за отваряне на горелката и инспекция на горивната глава;
21. Пробка за налягането на газта;
22. Пробка за налягането на въздуха;
23. Йонизационен електрод;
24. Въздушна клапа;
25. Вход за въздух към вентилатора;
26. Винтове за фиксиране на горелката към свързващия фитинг;
27. Тръба за подаване на газ;
28. Бътерфлай клапа за газ;
29. Фланец за присъединяване към котела;
30. Горивен диск;
31. Шина за монтаж на регулатор на мощността RWF40;
32. Селектор за горивото.

Окомплектовка на горелката

Горелката се доставя окомплектована с:
– Фланци за газовите трактове;
– Гарнитури за фланците на газовите трактове;
– 4 винта за фиксиране на фланеца: M10x35;
– Гарнитура за фланеца на горелката;
– 4 винта за фиксиране на фланеца на горелката към котела: M12x35;
– Инструкции;
– Списък с резервните части.

Програматор

Фиг. 6

Програматорът LMV26… е система за контрол на горелки, базирана на микропроцесор и оборудвана с компоненти, позволяващи настройка и мониторинг на горелки със средна и голяма мощност.

LMV26…включва:
– Управление на горелка с уред за контрол на плътност.
– Електронен контрол на съотношението гориво/въздух с максимум до 2 сервомотора SQM3… или SQN1…
– Опция за контрол на VSD модул (инвертор на електродвигателя на вентилатора)
– Modbus интерфейс.

Ел. захранване AC 230 V-15%/+10%
Честота 50/60Hz ±6%
Вътрешен прекъсвач 6.3 A T
Защита от ниско напрежение
Автоматично изключване при пад на напрежението под ~ AC 190V
Рестартиране при напрежение ~ AC 195 V
Максимално натоварване на контактите:
Реле на електродвигателя
Ел. захранване
Ел. ток
Фактор на мощността
AC 230 V, 50/60 Hz
2 A
cosφ>0.4
Аларма
Ел. захранване
Ел. ток
Фактор на мощността
AC 230 V, 50/60 Hz
1 A
cosφ>0.4
Запалителен трансформатор
Ел. захранване
Ел. ток
Фактор на мощността
AC 230 V, 50/60 Hz
2 A
cosφ>0.2
Газови вентили
Ел. захранване
Ел. ток
Фактор на мощността
AC 230 V, 50/60 Hz
2 A
cosφ>0.4
Работен панел
Ел. захранване
Степен на защита
Входяща мощност
DC 5 V
IP 40
<50 mW
Дължина на кабела (100 pF/m)
Главна линия AC 230V
Дисплей
макс. 100 м
макс. 100 м
Регулатор на мощността (100 pF/m)
Бутон за дистанционен рестарт
макс. 20 м
макс. 20 м

Фиг. 7

Сервомотори

Сервомоторите, с които се оборудват горелките от серията RS, действат директно върху въздушната клапа и бътерфлай клапата за газ, без механични лостове, а чрез еластичен съединител.

Те се управляват от програматора, който постоянно следи тяхната позиция, посредством сигнала за обратна връзка от оптичния сензор, намиращ се във вътрешността на сервомоторите.

Сервомотор на бътерфлай клапата
за газ
Сервомотор на въздушната клапа
Модел SQM 33.4 SQM 33.5
Тип на мотора Стъпков мотор
Ел. захранване AC/DC 24 V
IP IP 54
Работен диапазон 0-90°
Време за отваряне 0-90° пин. 5 сек, макс 120 сек в зависимост от типа на програматора
Въртящ момент 1.2 Nm 3.0 Nm
Входяща мощност 7.5 W 10 W
Въртене по часовниковата стрелка или обратно – избира се от програматора

Позициониране на горелката

Горелката е проектирана да работи само в позиции 1, 2, 3 и 4. Препоръчва се позиция 1, защото само тя позволява обслужването, както е описано в това ръководство. Инсталирането в позиции 2, 3 и 4 позволява нормална работа на горелката, но затруднява нейното обслужване. Всички други позиции на монтиране може да доведат до неизправна работа на горелката. Инсталирането в позиция 5 е забранено от съображения за сигурност.

Фиг. 9

Инсталиране

Фиг. 10

Закрепване на горелката към котела.
Пробиване на плочата на котела.
Пробийте плочата на котела, както е показано.
Позициите на отворите за закрепващите винтове може да бъдат фиксирани с термоизолиращата гарнитура, която се доставя в комплекта.

мм A B C
RS 70/E 185 275-325 M 12
RS 100/E 185 275-325 M 12

Дължина на горивната глава

Дължината на горивната глава трябва да се избира, спрямо посочените данни от производителя на котела и при всички положения тя трябва да е по-голяма от дебелината на вратата на котела. Възможните дължини L са посочените в таблицата по-долу.

Горивна камера
стандартна дълга
RS 70/E 250 мм 385 мм
RS 100/E 250 мм 385 мм

За котли с димни газове, минаващи в предната им част или с реверсивни горивни камери, трябва да се сложи гарнитура между муфела и горивната глава. Гарнитурата не трябва да възпрепятства изваждането на горелката.

Фиг. 11

Закрепване на горелката към котела

Преди да закрепите горелката към котела, уверете се, че йонизационния електрод и запалителния електрод са правилно позиционирани, както е показано на Фиг. 12.

Фиг. 12

Фиксирайте фланеца 9) (Фиг. 11) към плочата на котела, като не забравяте да сложите и изолиращата гарнитура 8) (Фиг. 11), която се доставя в комплекта.

Затегнете 4-те винта. Горелката трябва да бъде добре уплътнена към котела. След пуска на горелката,трябва да сеуверите, че няма пропуски на димни газове в помещението.

Настройката на горивната глава е изключително лесна и зависи единствено от максималната необходима мощност на горелката.

Необходими са две настройки на горивната глава:
– настройка на въздуха;
– настройка на газта.

Фиг. 13

От диаграмата на Фиг. 13, вижте резката, на която трябва да настроите въздуха и центъра за въздух/газ.

Пример

RS 70/E, Мощност = 600 kW.
Според диаграмата на Фиг. 13 настройката на въздуха и на газта трябва да бъде позиционирана на резка 4.

Подвързване на газовия тракт

Газовият тракт отговаря на съществените изисквания на стандарт EN 676 и се доставя отделно от горелката. Газовият тракт може да се присъедини към горелката, както от ляво, така и от дясно, в зависимост от това, кое ще е по-удобно за конкретната ситуация. Газовият тракт трябва да бъде присъединен към извод 1) (Фиг. 14) с фланец 2), гарнитура 3) и винтове 4), доставени с горелката.

Фиг. 14

Газовите соленоидни вентили трябва да бъдат възможно най-близо до горелката, за да се подсигури достигането на газта до горивната глава в рамките на безопасното време от 3 секунди. Уверете се, че максималното необходимо налягане на газта е в работния диапазон на регулатора за газ.

1 – Входяща тръба за газ;
2 – Ръчен спирателен кран;
3 – Антивибрационна връзка;
4 – Манометър с кран-бутон за него;

5 – Филтър;
6A – “Резбови” мултиблок, включващ:
– Филтър (може да бъде подменян);
– Предпазен клапан;
– Работен вентил;
– Регулатор;

Фиг. 15

6B – “Фланшови” мултиблок, включващ:
– Предпазен клапан;
– Работен вентил;
– Регулатор.
7 – Пресостат газ – минимум;
8 – Уред за контрол на плътност.

Съгласно стандарт EN 676, уредът за контрол на плътност е задължителен за горелки с максимална мощност над 1200 kW.

9 – Гарнитура;
10 – Гарнитура, доставена с горелката;
11 – Бътерфлай клапа за газ;
12 – Пресостат газ – максимум;
13 – Адаптер горелка/газов тракт:
– доставен с горелката;
– доставен по заявка, отделно от Газовия тракт за фланшовите версии.

P1 – Налягане в горивната глава.
P2 – Налягане след регулатора.
P3 – Налягане преди регулатора.
L – Газов тракт, доставен отделно с код, според Приложение B.
L1 – Отговорност на инсталатора.

За повече информация – Калория.

Може да харесате още...