pixel

Могат ли окапалите листа да станат новото гориво за неутрална енергия?

LaubCycle

Година след година окапва огромно количество листа. Сега те могат да поемат напълно нова роля за генерирането на топлина. Целта на изследователите е да създадат затворен цикъл.

Листата гният бавно, поради което са е по-скоро нежелани в компостерите. В същото време обаче след подходяща предварителна обработка те имат добри горивни свойства. Изследователи от института Fraunhofer Umsicht искат да стигнат до дъното на тези свойства с цел разработване на затворен цикъл за рециклиране на листата. Трябва да се разработи концепция за използване на регионални горива за производство на енергия в пещи за биомаса, както и на хранителни вещества за почвата.

Според изчисления в германските градове и общини за един сезон падат от 620 000 до 740 000 тона листа. За да се избегнат хлъзгави улици, тротоари и задръстени улуци, службите за почистване трябва незабавно да ги съберат.

Обикновено събраната биомаса попада в съоръжения за компостиране. Проблемът е, че листата обикновено имат лоши гниещи свойства и заемат голям капацитет. Като част от проекта „LaubCycle“, Fraunhofer Umsicht проучва алтернативи за оползотворяване, за да се установи нов устойчив цикъл на енергията и материала. При това изследователите разчитат на действително добрите горивни свойства на този биогенен отпадък.

Нехомогенният състав обаче поставя предизвикателство пред изгарянето. Сред събраните листа има и земни отлагания, камъни или пясък. Това води до значително съдържание на пепел, което в екстремните случаи достига до 50%. Освен това в зависимост от времето съдържанието на влага е различно. Следователно, за да се получи константно икономично и устойчиво гориво, се изследват подходящи методи за преработка и съхранение.

Топлина и електричество от окапали листа

„Особеното при подхода LaubCycle е, че общините потенциално могат да управляват потока от листа в затворен цикъл“, обяснява д-р. Естер Щал, ръководител на отдела за стратегически проекти във Fraunhofer Umsicht. От една страна, на локално ниво при необходимост новото гориво може да се използва за генериране на неутрална за климата енергия – топлина и електричество.

От друга страна, хранителните вещества, съдържащи се в пепелта, са потенциално подходящи като тор в компостери и може да се използва в общински, селскостопански или частни площи. Лукас Госман от екипа на проекта обяснява, че целта е да се проучи „как в общините може да бъде приложен затворен цикъл за окапалите листа. Това включва подробни анализи на листата и пепелта, изследвания на обработката и влиянието на качеството на листата върху емисиите, отделени при изгарянето в пещ.“

Може да харесате още...