Морска централа преобразува кинетичната енергия в електрическа

Вижте също...